Information til Stejlepladsens naboer

Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nabo til Stejlepladsen kan følge med i byggeriets fremdrift og se invitationer til naboarrangementer m.v.

Seneste nyt fra byggepladsen

Byggemodningen af første etape påbegyndes i begyndelsen af maj 2023.

Allerede nu er de første maskiner ved at ankomme til området.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet som helhed eller de aktiviteter, der finder sted på byggepladsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder både generelle spørgsmål og henvendelser af mere akut karakter – vi holder nøje øje med infomailen alle hverdage, og gør alt, hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@stejlepladskvarteret.dk

 

Byggeriets faser

Nedrivning og oprydning

I efteråret 2021 blev de tidligere festlokaler på Bådehavnsgade nummer 57-59 revet ned, og grunden blev ryddet for øvrige genstande og affald.

Byggeplads

Der opsættes byggepladshegn og etableres byggeplads. Afgrænsningen kommer til at følge arbejdets udbredelse, sådan at vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. Pt. udgør byggepladsen kun de to matrikler på Bådehavnsgade 57 og 59.

Etablering af p-kælder

Vi nedrammer spunsvægge og graver ud for den kommende p-kælder. I den forbindelse vil vi sandsynligvis foretage en lokal grundvandssænkning.

Byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved bortkørsel af forurenet jord, indbygning af ren jord og udlægning af forsyningsledninger. Byggemodningen vil foregå etapevis, så vi byggemodner umiddelbart før byggeriet går i gang.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne og vil ske etapevis.

Byggearbejde

Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort. Planen er foreløbig, og vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

Områdets natur anlægges. Blandt andet plantning af 800 træer.

Foreløbig tidsplan

Maj 2023

Byggemodningen af etape 1 sættes i gang og samtidig udvides byggepladsen til at omfatte en skurby/byggepladsområde på den bagerste del af Stejlepladsen ned mod Sejlklubvej.

Billede1

September - december 2023

Byggemodning af stranden. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer, nyt stisystem, grøfter til regnvand samt gruspladser, der skal anvendes til opbevaring af pæle i vinterhalvåret, mens de kan bruges som festplads eller lignende, mens pælene er i brug.

Januar - maj 2024

Modning af Nordkysten. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer, nyt stisystem samt grøfter til regnvand.

I løbet af foråret 2024 forventes byggeriet desuden at gå i gang i etape 1.

Juni 2024

Aflevering af den grønne kant samt indvielse af pælepladsen / festpladsen.

 

Billede5

Juni 2024

Der opsættes byggepladshegn om det resterende areal, og byggemodningen af etape 2 og 3 påbegyndes.

Billede6

Ofte stillede spørgsmål til byggearbejdet

Seneste nyheder

Invitation til tredje nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest

17. november 2022

Invitation til tredje nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest Torsdag den 17. november fra kl 17-19 er der nabomøde om…

Læs mere...

Ejendomsselskabet Stejlepladsen ændrer tidsplanen på det kommende boligbyggeri

9. november 2022

Ejendomsselskabet Stejlepladsen ændrer tidsplanen på det kommende boligbyggeri Et ustabilt marked med stigende priser har resulteret i, at Ejendomsselskabet Stejlepladsen…

Læs mere...

Invitation til nabomøde og workshop 24. august om Bådehavnsgade Vest

15. august 2022

Invitation til nabomøde og workshop 24. august om Bådehavnsgade Vest Grundejerne af Bådehavnsgade Vest holder nabomøde, hvor du kan bidrage…

Læs mere...

Planklagenævnet giver ikke klagerne medhold i sagen om Stejlepladskvarteret

11. juli 2022

Planklagenævnet giver ikke klagerne medhold i sagen om Stejlepladskvarteret Planklagenævnet har netop meddelt sine afgørelser i klagesagen over de tilladelser,…

Læs mere...