Stejlepladsens
boliger

En bolig til alle ved vandet

Stejlepladsens boliger bliver ikke en klassisk københavnerkarré. I stedet får du mulighed for at flytte ind i et blandet klyngebyggeri af fritstående og sammenbyggede byhuse og med facadematerialer af blandt andet træ og genbrugsmaterialer.

Indenfor hver boligklynge bygger vi både almene og private boliger og mindst to-tre forskellige boligformer, som fx rækkehuse, opgangslejligheder og ungdomsboliger, der vil variere i højde og farver.

Næsten alle boliger bliver lejeboliger, og de almene boliger kommer til at udgøre en fjerdedel af Stejlepladsens samlede boligkvadratmeter. I alt opfører vi cirka 900 boliger.

Stejlepladsen (27) (2)

Med de blandede og farverige boligklynger skal Stejlepladsens boliger spille sammen med områdets lokale og maritime miljø, som er kendt for de charmerende og autentiske fiskerskure og sejlklubber nær vandet.

De private lejeboliger

Stejlepladsens private lejeboliger bliver hovedsagelig mindre boliger, som henvender sig til byens singler, studerende eller den lille familie. Men der bliver også et antal private lejeboliger med flere kvadratmeter. 

Derudover bliver der 48 ejerlejligheder, hvor en del fordeler sig over to etager – samtlige af disse ejerlejligheder er beliggende i de såkaldte duplex boliger.

På kortet kan du se, hvordan vi forventer fordelingen og placeringen af de private boligtyper rundt i kvarteret.

De almene boliger

Der kommer i alt 200 almene boliger. Det bliver en blanding af større familieboliger og mindre boliger til dem med behov for færre m2.

En del af de almene boliger bliver medbyg-rækkehuse, hvor de kommende beboere bliver inddraget i byggeprocessen.

På kortet kan du se, hvordan vi forventer fordelingen og placeringen af de almene boligtyper rundt i kvarteret.

Et kvarter med plads til fællesskab

Det er vores vision, at Stejlepladsen får et aktivt udeliv med plads til at mødes i de grønne gårdrum og på de lokale lommepladser og kvarterpladser.

Stejlepladsen får også en daginstitution, to fælleshuse med udsigt til Kalvebodløbet og plads til mindre caféer og udadvendte funktioner omkring områdets centrale kvarterpladser.

Miljøstationer (affaldshåndtering) og cykelparkering er placeret udenfor de åbne gårdrum, så der skabes mest muligt plads til fælles opholdssteder og beplantning inde i gårdrummene.

illustrationsplan stejepladsen-2

Bæredygtigscertificerede boliger

I udviklingen af Stejlepladsen tager vi afsæt i ni af FNs verdensmål om bæredygtig byudvikling. Det er vores mål, at både selve bykvarteret og Stejlepladsens boliger DGNB-certificeres bæredygtighedsniveau guld.

DGNB vurderer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor bæredygtigt det er både miljømæssigt, socialt og økonomisk. DGNB måler blandt andet på hele byggeriets livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- og vandforbrug, grønne områder og artsmangfoldighed.

Ofte stillede spørgsmål til boligerne