Sjælsø Management skal opføre nyt boligbyggeri på Stejlepladsen

Det bliver Sjælsø Management, der skal stå for opførelsen af den første etape af boliger på Stejlepladsen. Den samlede bebyggelse omfatter ca. 900 boliger, hvoraf 25 procent bliver almene boliger.

I dag blev den såkaldte styringsaftale mellem Ejendomsselskabet Stejlepladsen og Sjælsø Management underskrevet, og dermed ligger det fast, at Sjælsø Management skal stå for opførelsen af de kommende boliger på Stejlepladsen. Første etape på 284 boliger ud af de cirka 900 boliger sættes i gang allerede i næste uge.

- Vi er meget glade for, at vi skal være med til at opføre de kommende boliger på Stejlepladsen. Det er et meget ambitiøst projekt, hvor der tænkes nyt - især når det kommer til bæredygtighedstiltag og genanvendelse af byggematerialer, siger Flemming Joseph Jensen, administrerende direktør i Sjælsø Management.

På Stejlepladsen gør man et stort stykke arbejde for at finde på nye måder, man kan genbruge forskellige typer af byggematerialer til blandt andet facader, ligesom der lægges stor vægt på, at der skal skabes grønne gårdrum mellem husene og beplantede arealer langs kanten ud mod vandet. Og her er Sjælsø Management en oplagt samarbejdspartner.

- Vi har valgt Sjælsø Management til opgaven, fordi de er professionelle og har stor erfaring med større byggeprojekter, og de matcher samtidig de værdier, der er vigtige i et projekt som dette, siger Jesper Schultz, direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Forskellige boligtyper opført i klynger

Stejlepladsen bliver opført i etaper, hvor første etape, der skal bebygges, er området langs Bådehavnsgade. Her vil der blive opført boliger af forskellig type og størrelse, og ligesom på resten af området vil hver fjerde boligkvadratmeter være almen. Den store variation af hustyper er ifølge Flemming Joseph Jensen fra Sjælsø Management med til at gøre opgaven endnu mere interessant.

- Det er et meget specielt projekt netop fordi der er så stor differentiering af boligerne. Både i forhold til de forskellige boligtyper, men også når det kommer til udformning og placering af husene, hvor man er gået væk fra den klassiske karré og i stedet satser på klynger af forskelligartede huse, forklarer han.

Det forventes, at de første beboere kan flytte ind på Stejlepladsen i løbet af 2026.

 

IMG_8659

Udbudsprocessen i korte træk:

  • August 2023: Prækvalifikation: udvælgelse af 4 entreprenører ud af en gruppe på 7
  • September 2023: Udbud af opgaven til 4 entreprenører
  • November 2023: Præsentation af tilbud fra 4 entreprenører
  • December 2023: Evaluering og endeligt valg af Sjælsø Management
  • Februar 2024: Papirerne blev skrevet under på endeligt samarbejde