Information til Stejlepladsens naboer

Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nabo til Stejlepladsen kan følge med i byggeriets fremdrift og se invitationer til naboarrangementer m.v.

Nyt fra byggepladsen og byggemodningen

4-06-2024

De kommende arbejdsopgaver for de næste to uger: 

  • Nordkystens arbejde fortsætter. Regnvandsrenden laves færdig med membran
  • Jorden på resten af Nordkysten udskiftes
  • Fjernvarmearbejdet afsluttes
  • Der arbejdes på vandløsninger til at vande imod støv og vande træhotellet der står på Nordkysten

 

21-05-2024

I dag går Nordkyst-arbejdet i gang og byggehegn stilles op

Fra i dag af vil der være byggehegn langs med stien.

Det forestående arbejde tager omkring 7-8 uger. Det primære formål er at grave 50 cm forurenet jord af og erstatte det med 50 cm ren jord. Denne udskiftning til rent jord er et lokalplankrav.

Der vil under hele anlægsperioden være adgang til stien efter arbejdstid, hvor der rykkes rundt på hegnene, så I kan komme forbi. Ellers er Bådebroen adgangsvejen hen til Pælepladserne, hvorfra I kan fortsætte ad stien til Sejlklubvej.

Støv

Det er blevet varmt og sommeren er for alvor på vej. Hvilket jo er skønt, men det giver desværre en masse støv. Derfor har vores to entreprenører også ekstra fokus på dette område. De vil gøre alt, hvad de kan, for at følge med ift. at få vandet nok og regelmæssigt. De har lige skulle omstille sig til vejret og finde vand, de kunne koble sig op på, for at kunne vande hele området. Derudover er der blevet fremskaffet en palle støvbinder som er blevet spredt udover byggepladsen henover Pinsen. Entreprenøren er yderligere på jagt efter produkter til støvbekæmpelse.

Støv - song and lyrics by Tore Eg | Spotify

 

Skriv til os på info@stejlepladskvarteret.dk for spørgsmål eller andet der optager jer og som har interesse for projektet.

Er der sket skade på din ejendom?

Hvis du du mod forventning oplever, at der er sket skade på din ejendom som følge af byggeriet, kan du hente en skadesanmeldelse her.

Når skadesanmeldelsen er udfyldt, skal den sendes til info@stejlepladskvarteret.dk og husk at vedhæfte fotos, der dokumenterer skadens omfang, og også gerne billeder fra før arbejdet gik i gang. 

Når vi har modtaget din skadesanmeldelse, sendes sagen videre til vores forsikringsselskab, som håndterer sagen derfra. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet eller de aktiviteter, der finder sted på byggepladsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder både generelle spørgsmål og henvendelser af mere akut karakter – vi holder nøje øje med infomailen og gør alt, hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv gerne til os på info@stejlepladskvarteret.dk

Byggeriets faser

Nedrivning og oprydning

I efteråret 2021 blev de tidligere festlokaler på Bådehavnsgade nummer 57-59 revet ned, og grunden blev ryddet for øvrige genstande og affald.

Byggeplads

Der opsættes byggepladshegn og etableres byggeplads. Afgrænsningen kommer til at følge arbejdets udbredelse, sådan at vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. Pt. udgør byggepladsen kun de to matrikler på Bådehavnsgade 57 og 59.

Etablering af p-kælder

Vi nedrammer spunsvægge og graver ud for den kommende p-kælder. I den forbindelse vil vi sandsynligvis foretage en lokal grundvandssænkning.

Byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved bortkørsel af forurenet jord, indbygning af ren jord og udlægning af forsyningsledninger. Byggemodningen vil foregå etapevis, så vi byggemodner umiddelbart før byggeriet går i gang.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne og vil ske etapevis.

Byggearbejde

Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort. Planen er foreløbig, og vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

Områdets natur anlægges. Blandt andet plantning af 800 træer.

Foreløbig tidsplan

Maj 2023

Byggemodningen af etape 1 sættes i gang og samtidig udvides byggepladsen til at omfatte en skurby/byggepladsområde på den bagerste del af Stejlepladsen ned mod Sejlklubvej.

August - september 2023

Etablering af regnsvandsudløb samt grøfter til regnvand. Fjernelse af gamle tjærekar og oprensning af jorden omkring.

Billede1

September - december 2023

Byggemodning af stranden. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer, nyt stisystem samt gruspladser, der skal anvendes til opbevaring af pæle i vinterhalvåret, mens de kan bruges som festplads eller lignende, mens pælene er i brug.

Januar - marts 2024

Modning af Nordkysten. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer og nyt stisystem.

 

Billede5

Marts 2024

Byggeriet på etape 1 går i gang.

Der opsættes byggepladshegn om det resterende areal, og byggemodningen af etape 2 og 3 påbegyndes.

Juni 2024

Indvielse af pælepladsen / festpladsen.

Billede6

Ofte stillede spørgsmål til byggearbejdet

Seneste nyheder

Information om miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen

18. maj 2021

Fra mandag den 17. maj udfører vi supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen. Arbejdet forventes at være afsluttet i…

Læs mere...

Stejlepladsens lokalplan politisk vedtaget

5. februar 2021

Planerne for et nyt og bæredygtigt boligkvarter ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn er torsdag godkendt af Københavns Borgerrepræsentation. Sideløbende med…

Læs mere...

By & Havn indgår nye lejeaftaler i Fiskerhavnen

18. januar 2021

I et målrettet arbejde med at bevare det særegne og kulturhistoriske havnemiljø ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn har By & Havn indgået nye 20-årige  lejekontrakter med havnens fiskerforening, sejlklubber…

Læs mere...

Samarbejdspartner på Stejlepladsens almene boliger fundet

8. januar 2021

Det bliver det almene boligselskab KAB, der skal være med til at realisere godt 200 almene boliger på Stejlepladsen i…

Læs mere...