Et grønt og mangfoldigt kvarter

Stejlepladsen er et nyt kvarter, som vi skal opføre ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn. Kvarteret får udsigt til vandet fra tre sider og kommer til at ligge tæt op ad det store naturområde Sydhavnstippen.

Her skal livet leves ved vandet og havnen i en maritim og mangfoldig bydel med almene og private lejeboliger. Boligerne opfører vi i en ny form for klyngebebyggelser, som får udpræget grønne gårdrum og farverige facader i blandt andet genbrugsmaterialer, og hvor leg og ophold er flyttet ud i de omkringliggende stræder og kvarterspladser.

Med Stejlepladsen vil vi skabe et grønt og fællesskabsorienteret kvarter i samspil med den lokale havn, bådklubberne og stedets attraktive omgivelser.

Plads til
fællesskab

Stejlepladsen skal være et mangfoldigt bykvarter med muligheder for at dyrke fælles interesser i sameksistens med ens nærmeste naboer og de mange lokale kræfter, der allerede i dag bor og arbejder omkring Stejlepladsen.

Der bliver fx muligheder for at mødes i kvarterets to kommende fælleshuse nær vandet, i kvarterets grønne og åbne gårdrum og på de lokale lomme- og kvarterpladser rundt i kvarteret.

Genbrug og materialer

I udviklingen af Stejlepladsen har vi et stort fokus på bæredygtige byggematerialer og genbrugsmaterialer.

Vi ønsker at skabe rammerne for et hverdagsliv, hvor ressourcebevidsthed og genbrug er synlige tilvalg i stedets arkitektur og byrum, og hvor bynatur og  sociale fællesskaber er prioriteret højt.

Klik på billedet for at læse mere om tankerne bag brugen af materialer og farver. 

Et særligt kvarter nær vandet

Stejlepladskvarteret bliver et grønt kvarter med grusstier mellem husene og et sammenhængende grønt bælte langs vandet.

Området får også grønne byrum, legegader og gårdrum. Med udgangspunkt i Stejlepladsens eksisterende flora og fauna indretter vi gårdrummene som en slags rene ’naturrum’ uden skure og cykelstativer, så der er mest muligt plads til beplantning.

Stejlepladsen får også mange træer. Vi planter 800 træer i kvarteret.

107974_2

Bebyggelser i klynger

På Stejlepladsen bor man ikke i den klassiske karrébebyggelse. For her er byen udlagt som åbne klynger af fritstående eller sammenbyggede byhuse, der omkranser grønne gårdrum.

Alle klynger har flere åbninger og mellemrum, der skaber vej til områdets kvarterpladser og små lommepladser.

Vi bygger klyngerne lavest mod Fiskerhavnen og det eksisterende byggeri og trapper op mod Sejlklubvej og Bådehavnsgade, hvor man finder de højeste huse.

Som vist nedenfor vil husene variere i forskellige boligtyper, farver og højder – som byggeklodser, vi på forskelligvis sætter sammen til en klynge.

klyngestruktur

Her ligger Stejlepladsen

Stejlepladsen ligger syd for Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Området har en fantastisk udsigt til Fiskerhavnen og Kalvebodløbet – og ligger i gåafstand til naturområdet Sydhavnstippen.

Fra Stejlepladsen finder du gode cykelforbindelser til både det centrale København og til Amager via Slusen i Københavns Havn.

Omkring 2024 kan du også hoppe på den nye sydhavnsmetro med stationerne Sluseholmen og Mozarts Plads, der kommer til at ligge nær Stejlepladsen.

Om_Stejlepladsen_kort