Information til Stejlepladsens naboer

Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nabo til Stejlepladsen kan følge med i byggeriets fremdrift og se invitationer til naboarrangementer m.v.

Nyt fra byggepladsen og byggemodningen

16-04-2024

Nordkyst arbejdet går i gang

Det grønne stykke langs med bådebroen, kalder vi for Nordkysten. Der skal graves forurenet jord af og det skal erstattes med ny ren jord.  Arbejdet vil tage omkring 7-8 uger.

Denne information er især vigtig for dig, der har ting liggende på det grønne område og bruger arealet meget. I dag står der bl.a. borde og bænke, der er en vask og andet. Alt dette skal fjernes med udgangen af uge 19.

 Læs derfor gerne videre

Arbejdet vil begynde i uge 20 og fortsætte til ultimo juni. Området er dermed færdigt til når børnene går på sommerferie. Her afleveres det tilbage til området med ny sået græs. Men de parkeringspladser der i dag er ved siden af SydWest Bådklub, vil ikke blive anlagt igen. Da p-pladser på området ikke er tilladt i følge lokalplanen.

Senere vil flere træer blive plantet og en legeplads etableres.  Men for nu er dette, det sidste jordarbejde der skal laves.

Tag hånd om jeres ejendele

Det betyder at, hvis I har ejendele liggende på græsset foran eller bag det hegn der står der nu, skal det fjernes ultimo uge 19 - dvs. fra d. 8-11. maj.

Hegnet fjernes helt, så vi kan komme til ift. jordudskiftningsarbejdet.

Det er vigtigt at I rækker ud til os, hvis I skal have hjælp eller andet. For hvis ikke I giver lyd fra jer, kører vi tingene væk. da arbejdet sættes i gang i starten af uge 20 (dvs. d.13-14. maj)

Hegn og adgange

Byggepladshegnene sættes op som det første. Og til en start står de nede på bådebroen langs med kanten, for at kunne reparere på hammeren. Når den er lavet, flyttes hegnene op på jorden og bådebroen vil være fri. Bådebroen vil i de uger, hvor arbejdet pågår være den adgangsvej I har hen til Pælepladserne, hvorfra I kan fortsætte ad stien til Sejlklubvej.

Hegnene vil i arbejdstiden lukke hele nordkysten af. Men udenfor arbejdstiden vil hele stien være tilgængelig.

Tidshorisonten: Uge 20-27

Skriv til os på info@stejlepladskvarteret.dk for spørgsmål eller andet

Er der sket skade på din ejendom?

Hvis du du mod forventning oplever, at der er sket skade på din ejendom som følge af byggeriet, kan du hente en skadesanmeldelse her.

Når skadesanmeldelsen er udfyldt, skal den sendes til info@stejlepladskvarteret.dk og husk at vedhæfte fotos, der dokumenterer skadens omfang, og også gerne billeder fra før arbejdet gik i gang. 

Når vi har modtaget din skadesanmeldelse, sendes sagen videre til vores forsikringsselskab, som håndterer sagen derfra. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet eller de aktiviteter, der finder sted på byggepladsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder både generelle spørgsmål og henvendelser af mere akut karakter – vi holder nøje øje med infomailen og gør alt, hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv gerne til os på info@stejlepladskvarteret.dk

Byggeriets faser

Nedrivning og oprydning

I efteråret 2021 blev de tidligere festlokaler på Bådehavnsgade nummer 57-59 revet ned, og grunden blev ryddet for øvrige genstande og affald.

Byggeplads

Der opsættes byggepladshegn og etableres byggeplads. Afgrænsningen kommer til at følge arbejdets udbredelse, sådan at vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. Pt. udgør byggepladsen kun de to matrikler på Bådehavnsgade 57 og 59.

Etablering af p-kælder

Vi nedrammer spunsvægge og graver ud for den kommende p-kælder. I den forbindelse vil vi sandsynligvis foretage en lokal grundvandssænkning.

Byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved bortkørsel af forurenet jord, indbygning af ren jord og udlægning af forsyningsledninger. Byggemodningen vil foregå etapevis, så vi byggemodner umiddelbart før byggeriet går i gang.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne og vil ske etapevis.

Byggearbejde

Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort. Planen er foreløbig, og vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

Områdets natur anlægges. Blandt andet plantning af 800 træer.

Foreløbig tidsplan

Maj 2023

Byggemodningen af etape 1 sættes i gang og samtidig udvides byggepladsen til at omfatte en skurby/byggepladsområde på den bagerste del af Stejlepladsen ned mod Sejlklubvej.

August - september 2023

Etablering af regnsvandsudløb samt grøfter til regnvand. Fjernelse af gamle tjærekar og oprensning af jorden omkring.

Billede1

September - december 2023

Byggemodning af stranden. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer, nyt stisystem samt gruspladser, der skal anvendes til opbevaring af pæle i vinterhalvåret, mens de kan bruges som festplads eller lignende, mens pælene er i brug.

Januar - marts 2024

Modning af Nordkysten. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer og nyt stisystem.

 

Billede5

Marts 2024

Byggeriet på etape 1 går i gang.

Der opsættes byggepladshegn om det resterende areal, og byggemodningen af etape 2 og 3 påbegyndes.

Juni 2024

Indvielse af pælepladsen / festpladsen.

Billede6

Ofte stillede spørgsmål til byggearbejdet

Seneste nyheder

Referat af nabomøde den 4. april

6. maj 2024

Referat af nabomøde den 4. april Godt 25 naboer og andre interesserede deltog torsdag den 4. april i nabomødet om…

Læs mere...

Byggemodningen af Stejlepladsen går ind i en ny fase

18. marts 2024

Byggemodningen af Stejlepladsen går ind i en ny fase I denne uge går byggemodningen af den centrale del af Stejlepladsen…

Læs mere...

Invitation til nabomøde den 4. april

8. marts 2024

Invitation til nabomøde den 4. april Kære naboer Vi er glade for at kunne invitere til nabomøde om Stejlepladsen torsdag…

Læs mere...

Stejlepladsen indgår aftale med to ejendomsmæglere

6. marts 2024

Stejlepladsen indgår aftale med to ejendomsmæglere De første boliger på Stejlepladsen forventes at være klar til indflytning i 2026, men…

Læs mere...