Information til Stejlepladsens naboer

Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nabo til Stejlepladsen kan følge med i byggeriets fremdrift og se invitationer til naboarrangementer m.v.

Nyt fra byggepladsen

05.09.2023

Så kommer vi med endnu en lille opdatering på byggemodningen. Vi har lige holdt byggemøde og derfra skal I vide, at arbejdet skrider fint frem efter planen.

De næste 14 dages pågående arbejde på og omkring byggepladsen er listet op nedenfor:

  • Det grønne buskads, brombær og pileurt, der står i det sydlige hjørne (mellem område m og k) vil blive fjernet, så der kan opsættes et byggehegn langs hele i det nordøstlige hjørne (se tegning).
  • Byggehegnet opsættes, så etableringen af udløb nr. 2 kan igangsættes. Dette arbejde vil tage omkring 3 uger.
  • I forbindelse med etableringen af udløb nr. 2, vil enkelte bådepladser være indisponible, ligesom der bliver fjernet brædder i broen. Alt reetableres naturligvis hurtigst muligt, så både antallet af bådepladser og adgangsforholdene kommer tilbage til normalen. Men vi kommer til at tage kontakt til sejlbådsejer og husbådsejer, som ligger lige ud foran udløb nr. 2.
  • Der vil blive etableret en erstatningssti, for den som nu bliver lukket inde bag byggehegnet. Den nye sti ligger lige vest for byggehegnet og skaber fortsat forbindelsen til sejlklubberne i syd.
  • Bådebroen ved udløb 1. reetableres.
  • 3 tjærekar inde på Stejlepladsen fjernes og jorden omkring den graves ud, da den muligvis er stærkt forurenet.
  • Fjernvarme arbejdet pågår stadig inde på byggepladsen.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet som helhed eller de aktiviteter, der finder sted på byggepladsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder både generelle spørgsmål og henvendelser af mere akut karakter – vi holder nøje øje med infomailen alle hverdage, og gør alt, hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@stejlepladskvarteret.dk

 

 

Etape 1 og standen_byggepladshegn_sep

Byggeriets faser

Nedrivning og oprydning

I efteråret 2021 blev de tidligere festlokaler på Bådehavnsgade nummer 57-59 revet ned, og grunden blev ryddet for øvrige genstande og affald.

Byggeplads

Der opsættes byggepladshegn og etableres byggeplads. Afgrænsningen kommer til at følge arbejdets udbredelse, sådan at vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. Pt. udgør byggepladsen kun de to matrikler på Bådehavnsgade 57 og 59.

Etablering af p-kælder

Vi nedrammer spunsvægge og graver ud for den kommende p-kælder. I den forbindelse vil vi sandsynligvis foretage en lokal grundvandssænkning.

Byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved bortkørsel af forurenet jord, indbygning af ren jord og udlægning af forsyningsledninger. Byggemodningen vil foregå etapevis, så vi byggemodner umiddelbart før byggeriet går i gang.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne og vil ske etapevis.

Byggearbejde

Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort. Planen er foreløbig, og vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

Områdets natur anlægges. Blandt andet plantning af 800 træer.

Foreløbig tidsplan

Maj 2023

Byggemodningen af etape 1 sættes i gang og samtidig udvides byggepladsen til at omfatte en skurby/byggepladsområde på den bagerste del af Stejlepladsen ned mod Sejlklubvej.

August - september 2023

Etablering af regnsvandsudløb samt grøfter til regnvand. Fjernelse af gamle tjærekar og oprensning af jorden omkring.

Billede1

September - december 2023

Byggemodning af stranden. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer, nyt stisystem samt gruspladser, der skal anvendes til opbevaring af pæle i vinterhalvåret, mens de kan bruges som festplads eller lignende, mens pælene er i brug.

Januar - maj 2024

Modning af Nordkysten. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer og nyt stisystem.

I løbet af foråret 2024 forventes byggeriet desuden at gå i gang i etape 1.

Juni 2024

Aflevering af den grønne kant samt indvielse af pælepladsen / festpladsen.

 

Billede5

Juni 2024

Der opsættes byggepladshegn om det resterende areal, og byggemodningen af etape 2 og 3 påbegyndes.

Billede6

Ofte stillede spørgsmål til byggearbejdet

Seneste nyheder

Referat af Nabomøde om Stejlepladsen den 31. august 2023

5. september 2023

Referat af Nabomøde om Stejlepladsen den 31. august 2023 Lige over 30 naboer og andre interesserede var torsdag aften mødt…

Læs mere...

Reminder: Invitation til nabomøde om Stejlepladsen

28. august 2023

Reminder: Invitation til nabomøde om Stejlepladsen torsdag den 31. august Kære naboer Arbejdet med at byggemodne Stejlepladsen har nu været…

Læs mere...

Invitation til nabomøde om Stejlepladsen

16. august 2023

Invitation til nabomøde om Stejlepladsen Kære naboer Arbejdet med at byggemodne Stejlepladsen har nu været i gang siden maj, og…

Læs mere...

Vedrørende arbejde ved bådebroen ud for Vej 10

16. august 2023

Vedrørende arbejde ved bådebroen ud for Vej 10 Grundet en misforståelse blev arbejdet med at etablere et regnvandsudløb ved bådebroen…

Læs mere...