Information til Stejlepladsens naboer

Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nabo til Stejlepladsen kan følge med i byggeriets fremdrift og se invitationer til naboarrangementer m.v.

Seneste nyt fra byggepladsen

Nedrivningen af de eksisterende bygninger på Bådehavnsgade 57-59 er afsluttet, og der er netop nu gang i supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på projektområdet. Der skal foretages i alt 32 prøveboringer i løbet af november og december måned. Byggemodningen af pladsen bliver foretaget i etaper, og første etape igangsættes i løbet af 2022.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet som helhed eller de aktiviteter, der finder sted på byggepladsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder både generelle spørgsmål og henvendelser af mere akut karakter – vi holder nøje øje med infomailen alle hverdage, og gør alt, hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@stejlepladskvarteret.dk

 

Sådan bygger vi på Stejlepladsen

Kortet giver dig det samlede overblik over, hvor vi bygger parkeringskælder, daginstitution, fælleshuse og almene og private boliger. Klik på tallene for at læse mere om de enkelte etaper i byggeriet.

Etape 1

Ca. 196 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 24 almene og 36 private ungdomsboliger

Daginstitution

P-kælder ud mod Sejlklubvej. Ca. 100 biler

Tidligst byggestart: Medio 2022.

Etape 2

Ca. 214 private lejeboliger

Ca. 55 almene lejeboliger, inkl. 22 almene medbyg-rækkehuse

To fælleshuse

Tidligst byggestart: 2023

Etape 3

Ca. 229 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 45 private ungdomsboliger

Tidligst byggestart: 2024

1
2
3

Etape 1

Ca. 196 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 24 almene og 36 private ungdomsboliger

Daginstitution

P-kælder ud mod Sejlklubvej. Ca. 100 biler

Tidligst byggestart: Medio 2022.

Etape 2

Ca. 214 private lejeboliger

Ca. 55 almene lejeboliger, inkl. 22 almene medbyg-rækkehuse

To fælleshuse

Tidligst byggestart: 2023

Etape 3

Ca. 229 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 45 private ungdomsboliger

Tidligst byggestart: 2024

Byggeriets faser

Nedrivning og oprydning

I efteråret 2021 blev de tidligere festlokaler på Bådehavnsgade nummer 57-59 revet ned, og grunden blev ryddet for øvrige genstande og affald.

Byggeplads

Der opsættes byggepladshegn og etableres byggeplads. Afgrænsningen kommer til at følge arbejdets udbredelse, sådan at vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. Pt. udgør byggepladsen kun de to matrikler på Bådehavnsgade 57 og 59.

Etablering af p-kælder

Vi nedrammer spunsvægge og graver ud for den kommende p-kælder. I den forbindelse vil vi sandsynligvis foretage en lokal grundvandssænkning.

Byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved bortkørsel af forurenet jord, indbygning af ren jord og udlægning af forsyningsledninger. Byggemodningen vil foregå etapevis, så vi byggemodner umiddelbart før byggeriet går i gang.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne og vil ske etapevis.

Byggearbejde

Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort. Planen er foreløbig, og vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

Områdets natur anlægges. Blandt andet plantning af 800 træer.

Foreløbig tidsplan

September - oktober 2021

Opsætning af byggepladshegn omkring Bådehavnsgade 57 - 59

Nedrivning af eksisterende bygninger på de to matrikler

De to grunde ryddes for alt andet end byggematerialer, der skal genbruges i det nye byggeri.

trin1

November 2021 - December 2021

Der foretages supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på projektområdet.

I alt vil der blive lavet 32 boringer i området, hvorfra der udtages både jord- og vandprøver. Boringerne er et supplement til tidligere undersøgelser, som er gennemført på Stejlepladsen tidligere på året, og undersøgelserne skal indgå i den videre planlægning af Stejlepladsens nye boligområde, hvor jordforureningen skal kortlægges grundigt, før der søges om byggetilladelse.

prøveboringer_1392px

Oktober/November 2022

Byggemodningen af etape 1 sættes i gang og samtidig udvides byggepladsen til at omfatte en skurby på den beruste del af Stejlepladsen ned mod Sejlklubvej.

oktnov22

Februar/Marts 2023

Byggemodning af etape 2A igangsættes

febmar

Maj/Juni 2023

Byggemodning af den sidste etape påbegyndes. Hele pladsen bortset fra den grønne kant og området langs stranden hegnes ind.

majjuni23

Oktober 2023

Fornyelse af den grønne kant mod Fiskerhavnen. Der fjernes forurenet jord, hvorefter stykket klargøres og beplantes.
Byggeriet i etape 1 er i gang.

09

Maj 2024

Den grønne kant op mod Fiskerhavnen genåbnes, og fornyelsen af stranden sættes igang.

10

Oktober 2024

Stranden genåbnes. Byggeriet fortsætter i Etape 2A og 2B

11

April 2025

Boligerne i Etape 1 er klar til indflytning.

12

April 2026

Boligerne i Etape 2 står færdige. Byggeriet fortsætter i Etape 3.

13

April 2027

Boligerne i Etape 3 står færdige.

14

Ofte stillede spørgsmål til byggearbejdet

Seneste nyheder

Invitation til nabomøde og workshop 20 juni om Bådehavnsgade Vest

14. juni 2022

Invitation til nabomøde og workshop 20. juni om Bådehavnsgade Vest Grundejerne af Bådehavnsgade Vest holder nabomøde om den kommende byudvikling…

Læs mere...

Saunaen på Stejlepladsen er blevet rykket længere ned af Bådehavnsgade 

31. maj 2022

Saunaen på Stejlepladsen er blevet rykket længere ned af Bådehavnsgade Nær Bådehavnsgade 53 – lige mellem Fiskerhavnen og Stejlepladsen –…

Læs mere...

Referat af nabodialogmøde den 11. maj 2022

25. maj 2022

Referat af nabodialogmøde den 11. maj 2022 Onsdag den 11. maj blev der holdt nabodialogmøde om midlertidige aktiviteter på projektkontoret…

Læs mere...

Enemærke & Petersen er valgt som totalentreprenør på Stejlepladsens kommende boligbyggeri 

12. maj 2022

Enemærke & Petersen er valgt som totalentreprenør på Stejlepladsens kommende boligbyggeri I efteråret 2022 ventes byggemodningen af første etape af…

Læs mere...