COOKIEPOLITIK

Stejlepladskvarteret.dk

Her bruger vi cookies. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil, tablet el. tilsvarende. 

Vi bruger cookies for at websitet kan fungere og til at genkende dit besøg, så vi kan analysere hvordan vores website bliver brugt. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil du samtidig blokere for, at vi kan genkende dine tidligere besøg i vores statistikprogram. Se vejledningen i hvordan du sletter eller blokerer cookies: https://erhvervsstyrelsen.dk/sadaan-undgaar-du-cookies

Websitet gemmer følgende informationer i en cookie. Nedenfor kan du læse en beskrivelse af, hvad dataene bruges til:

 

Cookiedeklaration

Informationerne benyttes til at:

 • Samle data i vores statiskprogram Google Analytics, så vi kan analysere besøg på website
 • Holde styr på din session
 • Optimering af de programmer vi benytter

Når vi registrerer dit besøg i Google Analytics, registrerer vi også din IP-adresse i anonymiseret form. Det vil sige, at vi udskifter de sidste tre tal (oktaver) med ’192.168.55.xxx’, og vi kan derfor ikke se hele din adresse og hvorfra på internettet, du besøger vores hjemmeside.

WordPress er det program, vi bruger til at bygge vores website. WordPress bygger de sider, du ser i din browser, når du besøger websitet.

Google Analytics er det statistikprogram, vi benytter til at samle anonymiserede information om alle besøg på sitet, så vi kan udarbejde rapporter og statistikker, som vi præsenterer fx for vores bestyrelse. Vi bruger fx også rapporterne til at finde og fjerne sider på websitet, som aldrig bliver brugt eller som er for gamle. (Se nr. 1-7 i tabellen ovenfor).

Vimeo er det program, vi bruger til at indsætte video på vores sider fra vores videokanal på Vimeo.com. Dette program gemmer en cookie på din computer. Dataene bliver rapporteret til Vimeo, som bruger dataene til at forbedre programmet og optimere hastigheden på din computer. (Se nr. 8 og 9 i tabellen ovenfor). For mere information om hvordan Vimeo indsamler og benytter informationerne, se venligst Vimeo Cookie Policy. https://vimeo.com/cookie_policy

Session gemmer forskellige variabler og deres værdier, som er nødvendige for at vores website kan fungere og sende de rigtige websider til dig under dit besøg. En session slutter, når du lukker din browser eller 30 minutter efter du har forladt websitet. (Se nr. 1, 2 og 3 ovenfor i tabellen ovenfor).

IP-adresse er den unikke adresse, som din browser benytter for at kunne sende og modtage data via internettet. En IP-adresse har samme funktion som din postadresse – uden din adresse ved posten ikke, hvor breve og pakker skal leveres. En IP-adresse ser fx sådan ud: 192.168.55.201.

Privatlivspolitik

Dine personoplysninger hos Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S

Hos Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi lægger stor vægt på, at borgere, kunder, samarbejdspartnere, m.fl., hvis personoplysninger vi behandler, er trygge ved vores behandling af deres personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen pålægger os som dataansvarlige en pligt til at give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvorfor, alt afhængig af hvilken relation du har til Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S.

 • Hvis du er borger og kontakter Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S – eks. via vores infomail
 • Hvis du er arrangementsdeltager
 • Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev
 • Overvågning af områder
 • Hvis du er besøgende på vores hjemmeside

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre personoplysninger om dig eller foretager en anden form for behandling end den vi beskriver her, vil vi for behandlingen informere dig særskilt om det, medmindre vi i situationen er underlagt tavshedspligt eller det vurderes umuligt eller er uforholdsmæssigt.

Denne politik gælder for alle personoplysninger vi behandler, uanset hvilket medie dine personoplysninger er lagret på. Det gælder derfor både digitale medier og fysiske arkiver.

Denne politik opdateres løbende.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig i relation til personoplysninger, der behandles i anledning af forholdet mellem dig og Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S er:

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S

CVR-nummer 40741828

Nordre Toldbod 7

1259 København K

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S kan kontaktes således:

Pr. brev på selskabets adresse:

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S

Nordre Toldbod 7

1259 København K

Att: GDPR ansvarlig

Pr. email: info@spirelab.dk

 

 

Borgere, arrangementsdeltagere mv.

Indhentede personoplysninger

Vi har modtaget og behandler disse almindelige personoplysninger om dig: E-mail, navn, telefonnummer, adresse samt øvrige oplysninger, du har givet til os.

Oplysningerne har vi indsamlet hos dig.

Formål og behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger for at:

 • Besvare din mail med spørgsmål til Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S,
 • Notere dig som deltager til et givent arrangement vha. en deltagerliste
 • Skrive dig på en kontaktliste i din egen interesse.
 • Journalisere dine spørgsmål til os via vores infomail eller lignende, da vi anvender spørgsmål og svar i vores fremtidige behandling af indkomne spørgsmål fra dig. Din henvendelse anonymiseres.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som borger eller deltager i arrangementer er følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (f) om nødvendig behandling for, at vi kan forfølge vores legitime interesser i a. at kunne følge udviklingen i spørgsmål og svar fra borgere.

Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (c).

Modtagere af personoplysningerne

Til visse arrangementer udleverer vi deltagerlisten til arrangementets deltagere. Du vil i den forbindelse være oplyst herom.

I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til vores revisorer, for at de kan udføre revision.

Vi benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger   ifm. deres bistand til os.

Tidsperiode for opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysningerne i 3 år fra seneste brevveksling/aktivitet på sagen, hvis du har henvendt dig til os med spørgsmål vedr. byggeri. Øvrige henvendelser vil blive slettet efter 2 år fra seneste brevveksling/aktivitet på sagen.

E r du noteret på en deltagerliste, f.eks. fordi du har deltaget i et arrangement, som er afholdt af Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, opbevarer vi dine personoplysningerne i et år, regnet fra datoen for arrangementets afholdelse. Herefter slettes dine personoplysninger.

Har du deltaget i et arrangement hos Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, der har karakter af at være repræsentation for Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, gemmer vi dine personoplysninger i 5 år, da vi skal have mulighed for at redegøre for deltagerlister, jf. krav i bogføringsloven § 10.

Har du selv ønsket at blive skrevet på en kontaktliste, da slettes dine personoplysninger når formålet med behandlingen ikke længere er gældende eller i det tilfælde, hvor du undlader at bekræfte dit ønske om at være skrevet på den pågældende kontaktliste.

 

 

Mødedeltagere

Indhentede personoplysninger

Vi indhenter og behandler disse almindelige personoplysninger om dig: De personoplysninger der er relevante ifm. dine spørgsmål og vores svar til et givent møde, herunder navn, stilling, forening/virksomhed, e-mail.

Oplysningerne har vi indsamlet hos dig.

Formål og behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne skrive fyldestgørende referater, som vi anvender historisk behandling af sager.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som mødedeltager følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (f) om nødvendig behandling for, at vi kan forfølge vores legitime interesser i at kunne følge udviklingen i vores sagsgange.

Modtagere af personoplysningerne

Vi benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger ifm. deres bistand til os.

Tidsperiode for opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at nå det formål, til hvilket vi har udarbejdet referatet. Det vil typisk være indtil sagen er afsluttet.

 

 

Tilmeldte til nyhedsbrevet

Indhentede personoplysninger

Vi har modtaget og behandler disse almindelige personoplysninger om dig: E-mail og navn.  Oplysningerne har vi indsamlet hos dig.

Formål og behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende dig vores nyhedsbrev.

Grundlaget for behandlingen af personoplysninger for tilmeldte til nyhedsbrevet følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (a) om samtykke til behandling af personoplysninger til et specifikt formål. Derudover kan der også ske behandling i forbindelse med at markedsføre salg af ejendomme i området.

Modtagere af personoplysningerne

Vi benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører og hostingleverandører, der kan få overladt personoplysninger ifm. deres bistand til os.

Tidsperiode for opbevaring af dine personoplysninger

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev slettes dine personoplysninger efter 2 år, regnet fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder det.

 

 

Overvågning af områder

Indhentede personoplysninger

Vi har videoovervågning og behandler disse almindelige og evt. følsomme personoplysninger om dig: Videooptagelser af din tilstedeværelse inden for kameraets/kameraernes rækkevidde, som   udelukkende foregår på privat grund, som byggepladser. Der er skiltet på områderne.

Endvidere behandler vi i visse tilfælde optagelser om strafbare forhold eller lovovertrædelser. Oplysningerne har vi indsamlet hos dig.

Formål og behandlingsgrundlag

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S behandler videooptagelser i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Grundlaget for behandlingen er TV-overvågningsloven og databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (f) om legitime interesser samt databeskyttelsesloven § 8, stk. 3, da Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S har en legitim interesse i at overvåge private områder, som også kan være offentligt tilgængelige, for at højne sikkerheden.

Modtagere af personoplysningerne

Vi benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger ifm. deres bistand til os.

Dine personoplysninger kan blive udleveret ifm. med en konkret tvist eller i kriminalitetsforebyggende øjemed jf. gældende lovgivning. I disse sager vil Politiet have fuld råderet over videooptagelserne.

Tidsperiode for opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer videooptagelserne i 30 dage jf. TV-overvågningslovens § 4 (c) (4), hvorefter de automatisk bliver slettet

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S opbevarer dog videooptagelserne i et længere tidsrum, hvis det er nødvendigt af hensyn til Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S´ behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysningerne i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en konkret tvist, vil du inden for 30 dage blive underrettet herom jf. TV-overvågningsloven § 4, stk. 5.

 

BESØGENDE PÅ HJEMMESIDEN

Stejlepladskvarteret.dk

Her bruger vi cookies.

Læs mere om vores brug af cookies beskrevet ovenfor i Cookiepolitikken.

 

Overførelse af personoplysninger til et tredjeland

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S overfører ikke personoplysninger til tredjelande. Vi anvender kun databehandler i EØS, Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Vi indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S for at sikre den nødvendige sikkerhed hos vores eksterne leverandører.

Sikkerhed omkring dine data

Hos Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S sikrer vi dine personoplysninger i tråd med lovgivningen. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 • Retten til at trække samtykke tilbage

 Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S behandling af dine personoplysninger, så bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@spirelab.dk. Vi vil behandle klagen   og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

De kan kontaktes jf. kontaktoplysningerne nedenfor:

Datatilsynet Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 3319 3200

Fax: 3319 3218

Email: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk