Oplysning om byggestart og pæleramning

Fra mandag den 11. marts vil der blive rammet pæle på byggepladsområdet, og selvom arbejdet udføres så skånsomt som muligt, vil det medføre vibrationer i jorden. Entreprenøren har opsat vibrationsmålere og holder sig inden for gældende retningslinjer, men Ejendomsselskabet Stejlepladsens forsikringsselskab opfordrer alligevel naboerne til at tage billeder af deres ejendomme både ude og inde i det tilfælde, at skader skulle opstå.

Forud for igangsætningen af byggearbejdet den 11. marts har Ejendomsselskabet Stejlepladsen allerede fotoregistreret alle de relevante naboejendomme, vi har fået tilladelse til at fotografere. Men for en sikkerheds skyld beder vi også naboerne om selv at tage billeder af deres ejendomme både inde og ude, så vi er sikre på, at vi kan være behjælpelige, hvis det mod forventning skulle vise sig, at pæleramningen og de mindre vibrationer giver skader på de nærliggende ejendomme.

Pæleramning sker i perioder

Selvom byggeriet forventes at vare frem til 2028, skal der langtfra rammes pæle i hele perioden.

Pæleramningen kommer til at foregå i kortere perioder, som især er placeret i begyndelsen af hver etape, og efterhånden som arbejdet skrider fremad, vil ramningen foregå på det område, der ligger længst væk fra størstedelen af naboerne.

Den første pæleramning, der påbegyndes den 11. marts, foregår på arealet nærmest Sejlklubvej, og her vil entreprenøren arbejde på at finde den metode, der giver færrest vibrationer i underlaget, inden ramningen fortsætter i nordvestlige del af området, der er tættere på eksisterende beboelser.

Vi kommer nærmere ind på, hvordan eventuelle skader skal meldes ind, ved et nabomøde i begyndelsen af april måned.

Hvis I har spørgsmål eller bekymringer vedrørende opstarten af byggeriet, kan I altid kontakte os på info@stejlepladskvarteret.dk.