Information til Stejlepladsens naboer

Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nabo til Stejlepladsen kan følge med i byggeriets fremdrift og se invitationer til naboarrangementer m.v.

Nyt fra byggepladsen og byggemodningen

10-07-20024

Renovering af kloakledningen på Bådehavnsgade 

Spildevandsledningen (kloakrøret) langs med hele Bådehavnsgade er utæt. Derfor skal der graves ned i 4 meters dybde, så røret kan renoveres og på visse strækninger udskiftes. Arbejdet vil foregå ca. fra uge 32-38 og der kan derfor forventes en del aktivitet på Bådehavnsgade i den periode.

Selve gravearbejdet i Bådehavnsgade foregår i uge 31 til uge 38. Der vil som hovedregel være adgang for både lastbiler og almindelige biler. Der kan dog være enkelte dage, hvor gravearbejdet er lige ud for jeres indkørsel, hvor adgangsforhold vil være mere begrænsede. Vi håber meget på gensidig forståelse. Vi prøve altid at hjælpe med alternative løsninger, hvis dette kræves, for at alle kan komme rundt, som de skal.

På selve kørebanen, der vil trafikken, uanset arbejdets omfang, altid kunne passerer fobi i den ene side af vejen. Det styres ved hjælp af afspærring, skiltning og/eller lysregulering i nogle tilfælde.

På nedenstående tegning kan det ses, at ca. midt ud for Genbrugscentret og hen til T-krydset, hvor Speditørvej møder Bådehavnsgade, vil der blive gravet op, som det første sted. Derfor vil indkørslen til Genbrugscentret blive påvirket af dette arbejde. Men der er stadig adgang og åbent, ligesom vi er i løbende dialog med dem.  (På kortet er det rødmarkeret og benævnt: SPT-7-1).

 

Pæleramning i sommerferien

Rammearbejdet fortsætter lidt endnu, men i meget nedsat omfang og mindre intenst de næste små to uger (28-29).

 

I ønskes alle en rigtig god sommer

Vi håber alle jer, der enten følger med her på siden, følger med ude på pladsen, taler med os på kontoret eller når vi går rundt i området, alle sammen får en dejlig sommer!

Tak for alle jeres spørgsmål, kritiske stemmer, engagement og involvering i projektet. Vi sætter pris på dialogen med jer alle.

Er der sket skade på din ejendom?

Hvis du du mod forventning oplever, at der er sket skade på din ejendom som følge af byggeriet, kan du hente en skadesanmeldelse her.

Når skadesanmeldelsen er udfyldt, skal den sendes til info@stejlepladskvarteret.dk og husk at vedhæfte fotos, der dokumenterer skadens omfang, og også gerne billeder fra før arbejdet gik i gang. 

Når vi har modtaget din skadesanmeldelse, sendes sagen videre til vores forsikringsselskab, som håndterer sagen derfra. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet eller de aktiviteter, der finder sted på byggepladsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder både generelle spørgsmål og henvendelser af mere akut karakter – vi holder nøje øje med infomailen og gør alt, hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv gerne til os på info@stejlepladskvarteret.dk

Byggeriets faser

Nedrivning og oprydning

I efteråret 2021 blev de tidligere festlokaler på Bådehavnsgade nummer 57-59 revet ned, og grunden blev ryddet for øvrige genstande og affald.

Byggeplads

Der opsættes byggepladshegn og etableres byggeplads. Afgrænsningen kommer til at følge arbejdets udbredelse, sådan at vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. Pt. udgør byggepladsen kun de to matrikler på Bådehavnsgade 57 og 59.

Etablering af p-kælder

Vi nedrammer spunsvægge og graver ud for den kommende p-kælder. I den forbindelse vil vi sandsynligvis foretage en lokal grundvandssænkning.

Byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved bortkørsel af forurenet jord, indbygning af ren jord og udlægning af forsyningsledninger. Byggemodningen vil foregå etapevis, så vi byggemodner umiddelbart før byggeriet går i gang.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne og vil ske etapevis.

Byggearbejde

Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort. Planen er foreløbig, og vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

Områdets natur anlægges. Blandt andet plantning af 800 træer.

Foreløbig tidsplan

Maj 2023

Byggemodningen af etape 1 sættes i gang og samtidig udvides byggepladsen til at omfatte en skurby/byggepladsområde på den bagerste del af Stejlepladsen ned mod Sejlklubvej.

August - september 2023

Etablering af regnsvandsudløb samt grøfter til regnvand. Fjernelse af gamle tjærekar og oprensning af jorden omkring.

Billede1

September - december 2023

Byggemodning af stranden. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer, nyt stisystem samt gruspladser, der skal anvendes til opbevaring af pæle i vinterhalvåret, mens de kan bruges som festplads eller lignende, mens pælene er i brug.

Januar - marts 2024

Modning af Nordkysten. Herunder jordregulering, etablering af nye grønne arealer og nyt stisystem.

 

Billede5

Marts 2024

Byggeriet på etape 1 går i gang.

Der opsættes byggepladshegn om det resterende areal, og byggemodningen af etape 2 og 3 påbegyndes.

Juni 2024

Indvielse af pælepladsen / festpladsen.

Billede6

Ofte stillede spørgsmål til byggearbejdet

Seneste nyheder

Nye dialoggrupper skal give naboer mere indflydelse

26. oktober 2021

Nye dialoggrupper skal give naboer mere indflydelse Ved nabomødet den 22. september kunne interesserede naboer melde sig til de kommende…

Læs mere...

Det første festlokale bliver revet ned i de kommende uger

13. oktober 2021

Det første festlokale bliver revet ned i de kommende uger I løbet af denne eller den kommende uge vil entreprenørfirmaet…

Læs mere...

Referat af nabomøde den 22. september 2021

25. september 2021

Referat af nabomøde den 22. september 2021 Ejendomsselskabet Stejlepladsen var onsdag den 22. september vært ved et nabomøde på Scandic…

Læs mere...

Nedrivningsarbejdet fortsætter som planlagt

25. september 2021

Nedrivningsarbejdet fortsætter som planlagt Entreprenørfirmaet P. Olesen, der skal stå for nedrivningen af bygningerne på Bådehavnsgade 57, er allerede godt…

Læs mere...