Nænsom nedrivning sikrer miljøfarlige stoffer

Den første af de to tidligere festlokaler på Bådehavnsgade 57 er nu revet ned. Tilbage står den ældste af de to bygninger, og det stiller nye krav til nedrivningsfirmaet, der skal håndtere både PCB og asbest på forsvarlig vis.

Mens det ene af de to tidligere festlokaler på Bådehavnsgade 57 allerede er blevet forvandlet til nøje sorterede bunker af byggeaffald og genbrugsmaterialer, bliver det lidt mere omstændigt for entreprenørfirmaet P. Olesen, der står for nedrivningen af bygningerne, at gøre det samme med den anden bygning.

For mens den første bygning var opført i 2010, er den anden – og nu eneste tilbageværende bygning – opført i 1965, og det betyder, at der er asbest i tagpladerne og PCB i den maling, der er anvendt i kælderetagen – og derfor skal de farlige stoffer sikres og fjernes før den endelige nedrivning af bygningen kan gå i gang.

Tagplader skal fjernes med håndkraft

De farlige stoffer i malingen og tagpladerne blev kortlagt, da Rasmus Midtiby fra Moe gennemgik bygningerne i juni 2021, og siden har Christian Gravholt, der er afdelingsleder ved P. Olesen og miljøansvarlig på byggepladsen, fastlagt, hvordan de farlige stoffer kan håndteres på sikker vis.

- At der asbest i tagpladerne gør, at vi er nødt til at fjerne dem med håndkraft. Vores folk vil iført de nødvendige værnemidler pille pladerne ned enkeltvis og pakke dem ind i plastic, før de køres væk, fortæller Christian Gravholt.

Også den PCB-holdige maling skal fjernes fra byggepladsen.

- Her har vi brugt sandblæsning til at få malingen af væggene, og herefter samles maling og sand i big bags og køres væk, så vi undgår at de miljøfarlige stoffer spredes i området, forklarer Christian Gravholt

Selektiv nedrivning betyder mere genbrug

Den nænsomme nedrivning medfører ikke alene, at der tages hånd om de farlige stoffer fra den gamle bygning. Det betyder også, at flere byggematerialer kan genanvendes.

Efterhånden som bygningerne rives ned, sorteres byggematerialerne, og de materialer, der kan bruges i nyt byggeri lægges til side, mens de øvrige materialer sorteres og genavendes på anden vis.

Det forventes at nedrivningen af bygningerne på Bådehavnsgade 57 afsluttes i løbet af november måned.