Information til Stejlepladsens naboer

Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nabo til Stejlepladsen kan følge med i byggeriets fremdrift og se invitationer til naboarrangementer m.v.

Seneste nyt fra byggepladsen

Nedrivningen af de eksisterende bygninger på Bådehavnsgade 57-59 er afsluttet, og det samme er de supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på projektområdet. Der blev foretaget i alt 32 prøveboringer i løbet af november og december 2021. Byggemodningen af området bliver foretaget i etaper, og første etape igangsættes i løbet af foråret 2023.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet som helhed eller de aktiviteter, der finder sted på byggepladsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder både generelle spørgsmål og henvendelser af mere akut karakter – vi holder nøje øje med infomailen alle hverdage, og gør alt, hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@stejlepladskvarteret.dk

 

Sådan bygger vi på Stejlepladsen

Kortet giver dig det samlede overblik over, hvor vi bygger parkeringskælder, daginstitution, fælleshuse og almene og private boliger. Klik på tallene for at læse mere om de enkelte etaper i byggeriet.

Etape 1

Ca. 196 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 24 almene og 36 private ungdomsboliger

Daginstitution

P-kælder ud mod Sejlklubvej. Ca. 100 biler

Tidligst byggestart: Medio 2022.

Etape 2

Ca. 214 private lejeboliger

Ca. 55 almene lejeboliger, inkl. 22 almene medbyg-rækkehuse

To fælleshuse

Tidligst byggestart: 2023

Etape 3

Ca. 229 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 45 private ungdomsboliger

Tidligst byggestart: 2024

1
2
3

Etape 1

Ca. 196 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 24 almene og 36 private ungdomsboliger

Daginstitution

P-kælder ud mod Sejlklubvej. Ca. 100 biler

Tidligst byggestart: Medio 2022.

Etape 2

Ca. 214 private lejeboliger

Ca. 55 almene lejeboliger, inkl. 22 almene medbyg-rækkehuse

To fælleshuse

Tidligst byggestart: 2023

Etape 3

Ca. 229 private lejeboliger

Ca. 61 almene lejeboliger

Ca. 45 private ungdomsboliger

Tidligst byggestart: 2024

Byggeriets faser

Nedrivning og oprydning

I efteråret 2021 blev de tidligere festlokaler på Bådehavnsgade nummer 57-59 revet ned, og grunden blev ryddet for øvrige genstande og affald.

Byggeplads

Der opsættes byggepladshegn og etableres byggeplads. Afgrænsningen kommer til at følge arbejdets udbredelse, sådan at vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. Pt. udgør byggepladsen kun de to matrikler på Bådehavnsgade 57 og 59.

Etablering af p-kælder

Vi nedrammer spunsvægge og graver ud for den kommende p-kælder. I den forbindelse vil vi sandsynligvis foretage en lokal grundvandssænkning.

Byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved bortkørsel af forurenet jord, indbygning af ren jord og udlægning af forsyningsledninger. Byggemodningen vil foregå etapevis, så vi byggemodner umiddelbart før byggeriet går i gang.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne og vil ske etapevis.

Byggearbejde

Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort. Planen er foreløbig, og vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

Områdets natur anlægges. Blandt andet plantning af 800 træer.

Foreløbig tidsplan

September - oktober 2021

Opsætning af byggepladshegn omkring Bådehavnsgade 57 - 59

Nedrivning af eksisterende bygninger på de to matrikler

De to grunde ryddes for alt andet end byggematerialer, der skal genbruges i det nye byggeri.

trin1

November 2021 - December 2021

Der foretages supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på projektområdet.

I alt vil der blive lavet 32 boringer i området, hvorfra der udtages både jord- og vandprøver. Boringerne er et supplement til tidligere undersøgelser, som er gennemført på Stejlepladsen tidligere på året, og undersøgelserne skal indgå i den videre planlægning af Stejlepladsens nye boligområde, hvor jordforureningen skal kortlægges grundigt, før der søges om byggetilladelse.

prøveboringer_1392px

Forår 2023

Byggemodningen af etape 1 sættes i gang og samtidig udvides byggepladsen til at omfatte en skurby på den beruste del af Stejlepladsen ned mod Sejlklubvej.

oktnov22

Efterår 2023

Byggemodning af øvrige områder sættes i gang. Det er endnu ikke besluttet, hvilken rækkefølge de resterende etaper byggemodnes i.

majjuni23

Forår 2024

Byggeriet af Etape 1 sættes i gang

etape1byg

Sommer 2026

Boligerne i Etape 1 er klar til indflytning. Byggeriet i Etape 2 påbegyndes.

Etap1færdig

April 2026

Boligerne i Etape 2 står færdige. Byggeriet fortsætter i Etape 3.

Etape2færdig

Sommer 2028

Boligerne i Etape 3 er klar til indflytning.

Etape3færdig

Ofte stillede spørgsmål til byggearbejdet

Seneste nyheder

Referat af nabomøde den 22. juni

30. juni 2021

      Ejendomsselskabet Stejlepladsen var tirsdag den 22. juni vært ved et nabomøde på BHG44. Mødet havde til formål…

Læs mere...

Nabomøde om Stejlepladsen den 22. juni

10. juni 2021

  Nyheder, naboinfo og bæredygtige byggeplaner. Fremover finder du det hele på Stejlepladsens hjemmeside, som er lanceret i dag på…

Læs mere...

Stejlepladsen går i luften med egen hjemmeside

20. maj 2021

  Nyheder, naboinfo og bæredygtige byggeplaner. Fremover finder du det hele på Stejlepladsens hjemmeside, som er lanceret i dag på…

Læs mere...

Information om miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen

18. maj 2021

Fra mandag den 17. maj udfører vi supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen. Arbejdet forventes at være afsluttet i…

Læs mere...