Nye dialoggrupper skal give naboer mere indflydelse

Ved nabomødet den 22. september kunne interesserede naboer melde sig til de kommende dialoggrupper, der skal give dem mulighed for at få direkte indflydelse på blandt andet på den fremtidige anvendelse af de midlertidigt frie arealer, etablering af legeområde nær den nuværende bebyggelse samt udvikling af nye og gamle fællesskaber i området.

Hvad bør bevares? Hvad bør udvikles? Og hvad har du selv lyst til at bidrage til? Det var nogle af de spørgsmål, de fremmødte fik mulighed for at besvare ved nabomødet den 22. september.

Og gode forslag var der masser af. Især var der mange, der ønskede sig et legeområde til børnene tæt på den nuværende bebyggelse – et forslag som Ejendomsselskabet Stejlepladsen allerede er i fuld gang med at se nærmere på.

Sauna og fællesspisning

Naboerne har mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan de midlertidigt frie arealer kan benyttes, mens der bygges andre steder på projektområdet, og her blev især saunaen, der frem til 1. november er placeret nær Bådelauget SydWests klubhus, nævnt af mange.

Saunauen er populær blandt både naboer og andre Sydhavnere, og der er mange, der gerne ser aktiviteterne fortsat enten på den nuværende placering eller et andet sted på pladsen.

Desuden blev der foreslået udlejning af kanoer og kajakker samt opsætning af en foodtruck på området.

Stejlepladsen udgør allerede nu rammen om et væld af fællesskaber, og håbet er, at en del af de fællesskaber kan fortsætte både mens der bygges, men også når byggeriet står færdigt. Fra naboerne var der især ønsker om muligheder for fællesspisning, etablering af bålplads på det midlertidige område samt fri adgang til den grønne kant langs vandet.

Arbejdet fortsætter i dialoggrupperne

Alle de idéer og forslag, der kom på bordet ved mødet, bliver taget med i den videre proces, men efterhånden som projektet skrider frem, bliver det i de nye nabodialoggrupper, arbejdet skal gøres.

Ved mødet var der allerede en del naboer, der meldte sig til grupperne, men det er fortsat muligt at tilmelde sig, hvis man har interesse i området.

Har du lyst til at være med, sender du bare en mail til info@stejlepladskvarteret.dk med navn og telefonnummer samt et par ord om, hvad det er, du gerne vil bidrage til.

Der vil blive indkaldt til møder i de nye nabodialoggrupper i løbet af 2022.