Udvikling af Stejlepladsen klar til politisk behandling

Visionerne om en åben og varieret klyngebebyggelse, der spiller sammen med Fiskerhavnens selvgroede og autentiske havnemiljø i Københavns Sydhavn fastholdes i lokalplanforslag og miljøvurderinger for Stejlepladsen, som Københavns Kommune har offentliggjort i dag.

Stejlepladsen er et nyt københavnsk byudviklingsområde, som ligger for enden af Bådehavnsgade med udsigt til Fiskerhavnen og i gåafstand til det store naturområde Sydhavnstippen. I stedet for den klassiske københavnerkarré vil kommende beboere på Stejlepladsen få mulighed for at flytte ind i åbne klyngebebyggelser nær vandet, med grønne gårdrum og stor variation i bygninger, højde og farver. Byggeriet vil spille sammen med det lokale og maritime miljø med de mange båd- og sejlklubber og træskure nær kajkanten, og det bliver et unikt kvarter, som ikke ligner noget andet kvarter i København.

Arkitektforslaget ’STEJLEPLADSEN – HER DET GROR’ fra Christensen & Co Arkitekter vandt i november 2019 konkurrencen om en bebyggelsesplan for Stejlepladsen, og dagens offentliggørelse af forslag til lokalplan og miljøvurderinger (VVM) er en stor milepæl i det videre arbejde med at realisere bebyggelsesplanens visioner.  Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro:

"Stejlepladsen bliver et helt særligt kvarter, som vi ikke finder noget andet sted i København. Lokalplanen sætter rammerne for det videre arbejde, og vi er glade for, at vi med det her lokalplanforslag vil kunne fastholde visionerne om et bæredygtigt kvarter, hvor bynatur, genbrug og fællesskaber bliver de centrale pejlemærker i udviklingen af området. Stejlepladsen er kendt for sit autentiske havnemiljø, og vi har fra begyndelsen ønsket at udvikle Stejlepladsen i respekt for det lokale og maritime miljø."

ADM. DIREKTØR ANNE SKOVBRO, BY & HAVN

Stejlepladsens byggefelt udgør 5,2 hektar og for at sikre ambitionen om et bæredygtigt kvarter har udviklerne bag Stejlepladsen, By & Havn og pensionsselskabet PFA, afsat en pulje på 40 mio. kr. til initiativer, der fremmer miljørigtig byggeri og social bæredygtighed. Der er blandt andet planlagt plantning af 800 træer i området. Samtidig ønsker By & Havn og PFA, at Stejlepladsen bæredygtighedscertificeres efter den såkaldte DGNB-standard. Målet er at cer­tificere bykvarteret til højeste bæredygtighedsniveau - som er platin.

Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA, har store forventninger til projektet:

"Vi er i PFA stolte over, i samarbejde med By & Havn, i fremtiden at kunne tilbyde københavnerne nye boliger i et byområde, som vil emme af fællesskab og natur. Samtidig vil den store pulje, som er afsat til bæredygtighedstiltag, og måden den forvaltes på, bevirke, at både udearealer og boliger vil have store arkitektoniske og beboelsesmæssige kvaliteter, som man ikke ser det andre steder i København. Vi glæder os over, at dette på samme tid går hånd i hånd med, at boligerne bliver tilgængelige for familier eller studerende, samtidig med at PFA sikrer det nødvendige investeringsafkast til vore pensionskunder."

HEAD OF NORDIC REAL ESTATE MIKAEL FOGEMANN, PFA.

Projektets miljøvurderinger, som er offentliggjort i dag sammen med forslag til lokalplan, belyser de konsekvenser og påvirkninger af omgivelserne, som byggeriet vil have. I den forbindelse er forhold og foranstaltninger omkring natur, miljø, støj, trafik m.v. undersøgt, og der skal blandt andet etableres en forlænget venstresvingsbane fra Sjællandsbroen til Bådehavnsgade for at imødekomme trafik fra nye beboere i området. Området vil også blive stormflodssikret ved at hæve terrænet med cirka en meter, hvor området er lavest.

Anne Skovbro siger på den baggrund:

”Vi har gjort os umage for at høre både eksperter og borgere om udviklingen. Og vi er glade for, at der nu foreligger en fuld belysning af de konsekvenser, som byggeriet medfører. Det giver os mulighed for at planlægge, hvordan vi kan handle og tage hensyn i både bygge- og driftsfasen."

Forud for lokalplan og miljøvurderinger har By & Havn og PFA løbende inviteret til følgegruppemøder og borgermøder, hvor borgere og foreninger har haft mulighed for at komme med input til områdets bebyggelsesplan. Der er inviteret til et nyt følgegruppemøde torsdag den 18. juni 2020 med fokus på de videre visioner for projektet. Det er ambitionen, at borgere og foreninger m.fl. igen vil blive inddraget i projektet, når forslag til lokalplan har været i offentlig høring, og endelig lokalplan er vedtaget.

FAKTA: Visionerne for Stejlepladsen

 • Bæredygtig klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader
 • Bynatur, blandt andet plantning af 800 træer i området
 • Grønne gårdrum med plads til fællesskaber
 • Genbrugsmaterialer og upcycling i facader og boligindretning
 • Grøn kant langs vandet
 • Fælleshuse, som fx spisehus eller værksted
 • Vision om medbyggerboliger af fx et bofællesskab
 • Kvarterpladser, lommepladser og en legeplads
 • Parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej
 • Daginstitution
 • 25 % almene boliger og mindre private lejeboliger