By & Havn indgår nye lejeaftaler i Fiskerhavnen

I et målrettet arbejde med at bevare det særegne og kulturhistoriske havnemiljø ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn har By & Havn indgået nye 20-årige  lejekontrakter med havnens fiskerforening, sejlklubber og Fiskerhavnen Aps.

Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn blev etableret ved Bådehavnsgade tilbage i 1940´erne og rummer i dag et livligt havneliv med lystbåde og erhvervsfiskeri. Med mange ældre sejlklubber, træskure og boliger nær vandet er stedet kendt for sit selvgroede og autentiske havnemiljø, og By & Havns adm. direktør, Anne Skovbro, er glad for, at alle lejekontrakter nu er på plads, og at det særegne miljø i området kan fastholdes.

 

"Fiskerhavnen er et helt særligt sted i København, som vi har et stort ønske om at bevare. Og det ønske er nu forankret med de nye lejeaftaler, som giver alle klubber og foreninger sikkerhed for leje de næste 20 år uden mulighed for opsigelse fra vores side. Netop trygheden for, at alle kan fortsætte deres aktiviteter og fællesskaber mange år frem på både land og vand, er noget af det, vi har prioriteret højt."

ADM. DIREKTØR ANNE SKOVBRO, BY & HAVN.

 

Med de nye lejeaftaler har By & Havn indgået leje med Fiskerhavnen Aps, København og Omegns Fiskerforening og ni klubber ved Sejlklubvej, også kaldet Sydhavnsklubberne. Alle lejemålene grænser op til By & Havns nye udviklingsområde, Stejlepladsen, som får havnens fiskekuttere, lystbåde og sejlklubber som nærmeste naboer.

Fiskerhavnen-20210114_oversigt-over-lejearealer_januar-2021_

Gennem tiderne har havnens erhvervsfiskere anvendt Stejlepladsen til tørring af deres garn, og i udviklingsplanerne for Stejlepladsen er der sikret plads til både fiskenet og bundgarnspæle på arealer langs kysten, så aktiviteterne omkring erhvervsfiskeriet kan fortsætte i samspil med det nye københavnerkvarter.

Igangsættelsen af det kommende bæredygtige byggeri på Stejlepladsen med private lejeboliger og cirka 200 almene boliger afventer en godkendt lokalplan og miljøvurdering. Det er forventningen, at Københavns Borgerrepræsentation tager endelig stilling til projektet i begyndelsen af februar 2021.

”Vi har helt fra begyndelsen lagt stor vægt på, at Stejlepladsen skal udvikles i respekt for det lokale og maritime miljø, og af lokalplanforslaget fremgår det også, at vi vil trække Fiskerhavnens særlige egenart med ind i den kommende bebyggelse. På Stejlepladsen kommer man derfor ikke til at bo i den klassiske københavnerkarré, men i et mangfoldigt og varieret byggeri af rækkehuse og åbne klyngebebyggelser i mange farver og højder, som spiller sammen med områdets eksisterende huse og havnemiljø, uddyber Anne Skovbro.   

De første udviklingsplaner for Stejlepladsen blev besluttet med Københavns Kommunes budget for 2019, og siden da har By & Havn og PFA, der står bag udviklingen af Stejlepladsen, løbende afholdt følgegruppemøder og borgermøder med lokale beboere og foreninger. På møderne har blandt andet sameksistensen mellem fremtidige beboere og det nuværende Fiskerhavnen været i fokus.

 

"Med plads til fiskenet, bundgarnspæle og fri adgang til kysten har vi stor fokus på, at havnens nuværende brugere skal kunne ’folde sig ud’, som man kan i dag – både sejlklubberne og Fiskerhavnen. Og vi håber, at Stejlepladsens nye beboere vil vælge stedet til, fordi de netop gerne vil det eksisterende fællesskab og havnemiljø og ser en stor glæde og attraktionsværdi i det."

ADM. DIREKTØR ANNE SKOVBRO, BY & HAVN.

 

FAKTA: Fiskerhavnens lejeaftaler pr. 1. januar 2020

  • De nye lejeaftaler blev underskrevet primo januar 2021- med aftale om tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2020.
  • Der er indgået lejeaftaler om både land- og vandarealer (bådpladser og matrikler på land)
  • De nye kontrakter sikrer transparente lejeaftaler for alle parter med 20-års uopsigelighed
  • Københavns Havn er opdelt i to havneafsnit. Fiskerhavnen hører til det billigste havneafsnit, som ligger syd for Sjællandsbroen.
  • Der er indgået aftale om indfasning af lejebetaling over en 10-årig periode med blid opstart.
  • Med de nye aftaler bibeholder By & Havn drift og vedligehold af alle bolværker og stenskråninger i havnen.