Stejlepladsens lokalplan politisk vedtaget

Planerne for et nyt og bæredygtigt boligkvarter ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn er torsdag godkendt af Københavns Borgerrepræsentation. Sideløbende med den politiske behandling har der været dialog med områdets brugere og beboere om at sikre og bevare områdets lokale havneliv med erhvervsfiskeri og sejlklubber.

Gamle træskure, fiskekuttere og fiskenet til tørring. Fiskerhavnen for enden af Bådehavnsgade i Københavns Sydhavn er et helt særligt sted, og med en politisk godkendt lokalplan for det nye boligkvarter, Stejlepladsen, kan arbejdet med at udvikle bydelen i tråd med den lokale havn fortsætte.

Her vil der blive en særlig vægt på at integrere genbrugsmaterialer og andre bæredygtige materialer i byggeriet, som fx træ. Forskelligartede boliger og skure nær vandet har gennem tiden givet arealerne rundt om Stejlepladsen et selvgroet og ’spraglet’ udtryk, og Stejlepladsens kommende beboere kommer derfor heller ikke til at bo i den klassiske københavnerkarré, men i et blandet og farverigt byggeri af medbyg- rækkehuse og klyngebebyggelser, der spiller sammen med det eksisterende miljø.

Parallelt med den politiske behandling af områdets lokalplan har By & Havn indgået nye 20-årige lejekontrakter med Fiskerhavnens fiskerforening, sejlklubber og Fiskerhavnen Aps. Lejemålene gælder både land- og vandarealer, og By & Havns adm. direktør, Anne Skovbro, er glad for, at lejekontrakterne er på plads, så det særegne havnemiljø kan fastholdes i den videre udvikling af Stejlepladsen.

"Vi har helt fra begyndelsen lagt stor vægt på, at Stejlepladsen skal udvikles i respekt for det lokale havnemiljø med direkte adgang til kysten og med bynatur, genbrug og fællesskaber som centrale værdier for området. Og vi håber, at Stejlepladsens kommende beboere vil vælge stedet til, fordi de netop gerne vil fællesskabet og det her skønne liv ved vandet, som du ikke finder på samme måde andre steder i København."

ADM. DIREKTØR ANNE SKOVBRO, BY & HAVN.

 

Alle områdets boliger bliver lejeboliger med stor variation i boligformer og boligstørrelser. De private lejeboliger bliver overvejende mindre boliger i form af lejligheder og ungdomsboliger, men der ventes også at komme private rækkehuse til leje og boliger i to etager (duplex-boliger).

Modsat de private boliger bliver de almene fortrinsvis større boliger. Der kommer blandt andet cirka 22 almene medbyg-rækkehuse, hvor kommende lejere vil kunne blive involveret i byggeprocessen. Disse unikke rækkehuse kommer til at ligge i første parket til vandet med direkte udsigt til Fiskerhavnen.

Det er By & Havn og PFA, der står bag udviklingen af Stejlepladsen, og PFA glæder sig over, at områdets projektselskab nu kan fortsætte arbejdet med at udvikle et nyt bæredygtigt kvarter.

"Hos PFA glæder vi os over at kunne fortsætte det gode samarbejde med By & Havn i forlængelse af Borgerrepræsentationens godkendelse af lokalplanen. Der ligger en spændende proces foran os, som bl.a. involverer arkitekter og landskabsarkitekter samt ikke mindst KAB i forbindelse med etablering af de almene boliger i området. I fællesskab vil vi tilstræbe at videreføre de mange og særlige kvaliteter, som Stejlepladsen byder på, og en stor hensyntagen til det lokale miljø ligger os meget på sinde. Visionen er at skabe en ny og bæredygtig bydel med grønne oaser, mange træer og vild beplantning. Vi ser meget frem til at realisere denne vision."

EXECUTIVE DIRECTOR MIKAEL FOGEMANN, PFA.

 

By & Havn og PFA vil nu fortsætte den videre projektering af området, og udover enkelte jordbundsundersøgelser på byggefeltet i foråret 2021, ventes der ikke at blive byggeaktiviteter på grunden før efter sommerferien.

Under planlægningen af området har By & Havn og PFA inviteret til følgegruppemøder og borgermøder. Det er ambitionen igen at invitere interesserede til at følge udviklingen af Stejlepladsen, herunder fortsætte den nabodialog, som løbende har været i gang med flere af områdets nærmeste naboer og foreninger.

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Stejlepladsen eller fx ønsker et nabomøde, så er du velkommen til at skrive til Stejlepladsens nye kontaktmail: info@spirelab.dk

Projektselskabet for Stejlepladsen planlægger områdets egen hjemmeside. Den vil forventeligt gå i luften inden for de næste par måneder. Her vil du kunne tilmelde dig Stejlepladsens nyhedsbrev og løbende få nyheder om områdets udvikling, herunder borgerarrangementer m.v.

FAKTA: Det planlægges på Stejlepladsen

 • Bynatur, blandt andet plantning af 800 træer i området.
 • Grønne gårdrum kun til natur og fællesskaber, uden cykel- og affaldsskure
 • Genbrugsmaterialer og upcycling i facader og boligindretning.
 • Grønt, rekreativt område langs vandet. Med offentlig adgang.
 • Fælleshuse, som fx spisehus eller værksted.
 • Kvarterpladser, lommepladser og en legeplads.
 • Parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej.
 • Daginstitution på 1.800 m2 som opføres af Københavns Kommune.
 • Når Stejlepladsen er fuldt udbygget ventes det at rumme cirka 920 lejeboliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligkvadratmeter skal være almene boliger.
 • De almene og private lejligheder skal integreres i samme boligklynger, og opføres via den såkaldte ’delegerede bygherre’.
 • Det betyder (i grove træk), at Udviklingsselskabet Stejlepladsen P/S bygger råhusene, hvorefter det almene boligselskab overtager udviklingen af de almene boliger i de enkelte byggerier.
 • De almene rækkehuse opføres alene af det almene boligselskab.