Orientering vedr. nuværende vejarbejde på Sjællandsbroen og kommende vejarbejde ved Fragtvej

Som lovet i sidste nyhedsbrev, kommer her en status på vejarbejdet på Sjællandsbroen og den såkaldte udbygningsaftale, der også indebærer, at Ejendomsselskabet Stejlepladsen efter aftale med Københavns Kommune skal etablere et lyskryds ved Fragtvej.

Forlængelsen af svingbanen på Sjællandsbroen er i fuld gang og følger tidsplanen. Afspærringen forventes fortsat at blive taget ned primo januar, hvor arbejdet afsluttes.

I begyndelsen af 2024 vil håndværkerne desuden gå i gang med at opsætte afspærringer og gøre klar til det næste stykke arbejde, som er opførelsen af et lyskryds i T-krydset på Bådehavnsgade ved Fragtvej. Dette er en større opgave, som forventes at foregå frem til medio marts 2024.

Arbejdet vil blive opdelt i tre faser: Første del af arbejdet starter på hjørnet ved Jern & Metal og GSV. Dernæst følger langsiden over broen og ved cykelstien, mens sidste og tredje arbejdsområde er ved det første hjørne, man møder, når man kommer fra indgangen ved Bådehavnsgade.

Sikkerhed

Lyskrydset har til formål at gøre det mere sikkert at færdes i området.
Under udførelsen af arbejdet, er der lavet skilteplaner, og afgrænsningsplaner, så alle, der færdes i området, kan komme frem og tilbage på sikker vis.
Der kan på visse tidspunkter skulle påregnes ekstra tid til at komme ind og ud af Bådehavnsgade, hvilket primært bliver i løbet af de to uger, hvor der skal lægges nyt asfalt i februar måned.

Har I spørgsmål 
Hvis I har spørgsmål til arbejdet, eller har oplevelser I vil dele med os, er I som altid velkomne til at skrive til info@stejlepladskvarteret.dk
Vi bestræber os på at svare indenfor 3 arbejdsdage.

Med venlig hilsen
Ejendomsselskabet Stejlepladsen