Referat af nabomøde den 4. april

Godt 25 naboer og andre interesserede deltog torsdag den 4. april i nabomødet om Stejlepladsen på Trifolium. Det var Ejendomsselskabet Stejlepladsen, der var vært ved mødet, hvor tidsplanen for det kommende byggeri blev gennemgået, og de fremmødte fik en opdatering om den kommende daginstitution, som Københavns Kommune vil opføre på Bådehavnsgade, og en gennemgang af, hvordan de skal forholde sig, hvis de mod forventning skulle opleve, at byggeriet medfører skade på de nærliggende ejendomme.

 

Den 4. april tog godt 25 fremmødte naboer og andre interessenter del i det sjette nabomøde om det kommende boligbyggeri på Stejlepladsen.

Kort efter klokken 17.00 kunne Jesper Schultz, der er direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen, byde velkommen til, hvorefter bygherrerådgiver Hans Henrik Linde fra Nordic Office of Architecture gennemgik tidsplanen for projektet.

Nu hvor byggemodningen af etape 1 er endeligt afsluttet, er Sjælsø Management gået i gang med at ramme pæle i til de første boliger, og mens fortsætter entreprenør Thomas Jørgensen ApS arbejdet med at byggemodne den resterende del af området.

Byggepladshegnet er flyttet, og det område, der kaldes ”stranden”, mangler kun beplantning og er derfor åbent igen. Der mangler fortsat noget arbejde ved nordkysten ud mod bådebroen, men det bliver udført i perioden frem til sommer 2024.

Ved mødet var der især stor interesse for placeringen af den sti, der går langs den eksisterende bebyggelse og ud mod Stejlepladsen.  Placeringen er lokalplansbestemt, men det er ikke forventningen at den flyttes meget i forhold til nuværende placering. Den endelige placeringen er endnu ikke helt lagt fast, men man er velkommen til at kigge forbi projektkontoret og se de nyeste, opdaterede tegninger. lød det.

”Man er nødt til at se det som en helhed, men vi viser gerne tegningerne frem,” sagde Hans Henrik Linde, der også slog fast at træhegnet ud mod bådebroen bliver taget ned.

”Hegnet bliver taget ned, for det øverste lag jord er forurenet og skal fjernes, men det vil fortsat være muligt at færdes på broen.”

Endelig blev der spurgt til muligheden for at lave midlertidige aktiviteter på de arealer, hvor der ikke bygges endnu. Her er der stadig mulighed for, at man som nabo kan byde ind med gode forslag og idéer.

Ny daginstitution bliver lavere end først antaget

Mødets anden oplægsholder var Rasmus Rodam, der er projektleder i Københavns Kommune. Han kunne præsentere de nyeste tegninger af nye daginstitution, Københavns Kommune vil opføre på Bådehavnsgade.

”Vi har ændret de oprindelige planer, så der nu opføres en 1474 kvadratmeter stor institution i to etager. Og der er ikke længere planer om legeplads på taget. Al legeplads bliver ved jorden,” fortalte Rasmus Rodam.

Oprindeligt var planen at opføre institutionen i tre etager med legeplads i terræn og på taget af 2. sal.

Legepladsen i terræn skal forventes fortsat at være åben for områdets børn uden for institutionens åbningstider.

Enkelte naboer ytrede bekymring over støjniveauet fra daginstitutionens kommende legeplads, men ifølge Rasmus Rodam vil det aldrig ske, at alle børnehavens otte børnegrupper benytter legepladsen på samme tid, så støjniveauet forventes ikke at blive voldsomt.

Styr på forsikringerne

Tredje og sidste emne på nabomødets dagsorden var forsikringsforhold. Jan Håkansson fra Willis, der er forsikringsmægler for Ejendomsselskabet Stejlepladsen, gennemgik hvad man skal gøre, hvis man mod forventning oplever, at byggeriet medfører skader på naboejendommene. Derudover deltog også advokat Kasper Sylow fra Bruun og Hjejle i mødet. Som advokat for Ejendomsselskabet Stejlepladsen var han med for at bidrage med svar på de mere juridiske spørgsmål.

Naboerne var især opmærksomme på vibrationer, men efter de første prøvepæle er banket i jorden, er der umiddelbart ikke grund til bekymring.

”Der er valgt et lavere vibrationsniveau, end forsikringsbetingelserne giver mulighed for. Og det er utrolig sjældent, vi se skader på omkringliggende ejendomme. Jeg har været i branchen i 30 år, og vi ser generelt ikke mange skader,” sagde Jan Håkansson.

Bekymringerne gik primært på, om forsikringen dækker, hvis der kommer skade på et hus, der ikke er funderet eller på anden måde ikke opført korrekt.

”Det vil der blive taget stilling til i hver enkelt sag, der måtte opstå. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe jer igennem, hvis der skulle opstå en skade. Vi er ekstremt bevidste om, at vi har et ansvar, og derfor passer vi også så godt på, som vi overhovedet kan,” sagde Kasper Sylow.

Efter ønske fra naboerne, er der efter mødet blevet opsat endnu en vibrationsmåler på en af de ejendomme, der er placeret nærmest byggepladsen.

 

Se slides fra nabomødet her.