Vedrørende arbejde ved bådebroen ud for Vej 10

Grundet en misforståelse blev arbejdet med at etablere et regnvandsudløb ved bådebroen ud for Vej 10 sat i gang mandag den 14. august, selvom byggepladshegnet endnu ikke var opsat på det område. Det er der rettet op på nu, og vi beklager forløbet.

Fremadrettet kan der ske kørsel med en gravemaskine fra den store byggeplads (Etape 1) til den mindre byggeplads ud for Vej 10 og bådebroen. Det vil typisk ske morgen og/aften ved arbejdets begyndelse og afslutning, og når gravemaskinen passerer det ikke indhegnede område, vil to mand gå foran den for at øge sikkerheden.

Effekter skal fjernes

I den kommende periode skal der etableres regnvandsledninger og graves en grøft gennem området øst for stien, der går langs boligerne på Vej 10, ligesom der skal fjernes endnu et tjærekar. Derfor skal alle personlige ejendele fjernes fra området mellem stien og trampolinerne inden den 21. august. Genstande, der ikke er fjernet inden kl. 7.00 den 21. august vil blive bortskaffet uden ansvar.

Under arbejdets udførelse vil adgangsvejen til klubhuset og til de grønne områder udenfor byggepladshegnet blive flyttet fra den nuværende østgående sti til en alternativ adgangsvej på stykket ned mod havnen. Når arbejdet er afsluttet, vil der igen være fuld adgang til den østgående sti og de grønne områder.

Hvorfor bygges der på Stejlepladsen:

Et flertal i København Kommunes Borgerrepræsentation besluttede i februar 2021, at der skal opføres et boligbyggeri på Stejlepladsen. Lokalplanen, der blev vedtaget, kan ses her.

Hvem bygger:

Stejlepladsen udvikles af Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, som er ligeligt ejet af Udviklingsselskabet By & Havn og PFA Pension.

Hvad er visionen for Stejlepladskvarteret:

Stejlepladskvarteret skal være en utraditionel klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader, hvor man blandt andet vil anvende genbrugsmaterialer. Kvarteret skal rumme omkring 900 boliger, og med grønne gårdrum og mindst 800 træer, skal området adskille sig fra andre københavnske boligområder.