Væltede byggepladshegn giver problemer med sikkerheden på Stejlepladsen

Siden arbejdet med at byggemodne den første del af Stejlepladsen blev sat i gang i begyndelsen af maj 2023, er hegnet omkring byggepladsen blevet væltet adskillige gange. Og det udgør en stor sikkerhedsrisiko for de naboer og andre, der til daglig færdes på den øvrige del af området. Derfor bliver der nu tilknyttet et vagtselskab, ligesom opsynet med byggepladsen bliver øget uden for almindelig arbejdstid.

I begyndelsen af maj gik Ejendomsselskabet Stejlepladsen i gang med at byggemodne Etape 1 af det kommende Stejlepladskvarter. Fra begyndelsen blev der opsat hegn omkring byggepladsen, så naboer og andre fortsat havde mulighed for at benytte den resterende del af området til gåture, leg og rekreativt ophold. Desværre er hegnet, der skal beskytte især børn fra at komme til skade på byggepladsområdet, flere gange blevet væltet, og der er desuden blevet udøvet tyveri og hærværk mod entreprenørens maskiner og andet materiel.

Alle former hærværk og tyveri er naturligvis blevet politianmeldt, men nu vælger Ejendomsselskabet Stejlepladsen i samarbejde med entreprenøren også at øge sikkerheden ved at øge opsynet med byggepladsen uden for normal arbejdstid, at tilknytte et privat vagtværn og undersøge mulighederne for øget videoovervågning.

”Vi har fuld forståelse for, at man kan være uenig i, at der skal bygges ved Stejlepladsen, men at udtrykke utilfredsheden ved at udøve hærværk og vælte byggepladshegn er på ingen måde i orden. Dels er det i strid med loven, men det gør også hele Stejleplads-området til et usikkert sted at opholde sig for de børn, der bor og færdes i området”, siger Jesper Schultz, der er direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Stejle1

Indenfor byggepladshegnet er der blandt andet nogle gamle tjærekar, der tidligere har været brugt til at tjære fiskernes garn i. De kar skal tømmes og fjernes, ligesom den forurenede jord i omkring karrene skal fjernes.

”Derfor er byggepladsen ikke et ufarligt sted at opholde sig – heller ikke, når maskinerne ikke er i arbejde - og derfor håber vi meget, at de personer, der har fået for vane at vælte hegnene, vil tænke sig bedre om fremadrettet”.

Arbejdet på byggepladsen kan løbende følges her, ligesom der efter ønske fra naboerne hænges opslag op på den nye informationstavle. Har man spørgsmål til byggeriet, er man altid velkommen til at kontakte Ejendomsselskabet Stejlepladsen på info@stejlepladskvarteret.dk

Infotavle

Hvorfor bygges der på Stejlepladsen:

Et flertal i København Kommunes Borgerrepræsentation besluttede i februar 2021, at der skal opføres et boligbyggeri på Stejlepladsen. Lokalplanen, der blev vedtaget, kan ses her.

Hvem bygger:

Stejlepladsen udvikles af Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, som er ligeligt ejet af Udviklingsselskabet By & Havn og PFA Pension.

Hvad er visionen for Stejlepladskvarteret:

Stejlepladskvarteret skal være en utraditionel klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader, hvor man blandt andet vil anvende genbrugsmaterialer. Kvarteret skal rumme omkring 900 boliger, og med grønne gårdrum og mindst 800 træer, skal området adskille sig fra andre københavnske boligområder.