Udvidelse af svingbanen i krydset på Sjællandsbroen

Som en del af den aftale, Ejendomsselskabet Stejlepladsen har indgået med Københavns Kommune, skal Ejendomsselskabet sørge for at udvide svingbanen i lyskrydset på Sjællandsbroen. Arbejdet opstartes i uge 46.

I forbindelse med udviklingen af Stejlepladsen er Ejendomsselskabet Stejlepladsen forpligtet til at bidrage til nogle af de trafikale løsninger, der har til hensigt at forbedre infrastrukturen i lokalområdet. Denne forpligtigelse bliver også kaldt udbygningsaftalen.

Udvidelse af svingbanen 
I lyskrydset på Sjællandsbroen holder mange hver dag i kø for at køre ligeud og komme ind til centrum af byen. Det skal nu afhjælpes af en forlængelse af svingbanen, for dem, der skal til venstre - altså ned ad Bådehavnsgade. Vi har indgået aftale om, at Ejendomsselskabet Stejlepladsen udvider den eksisterende svingbane, hvorfor Stejlepladsens entreprenør i løbet af uge 46 vil påbegynde vejarbejdet og opsætte afspærringer.
Forventningen er, at vejarbejdet ikke vil skabe store udfordringer for dem, der kommer fra Bådehavnsgade, men det kan i en kort periode påvirke jer, når kører i bil til Bådehavnsgade.

Udbygningsaftalen er opdelt i to opgaver
Når svingbanen er udvidet, rykker vi ind på Bådehavnsgade, hvor den anden halvdel af udbygningsaftalen foregår. Det vil blive efter nytår, hvor der skal etableres et lyskryds ved krydset mellem Bådehavnsgade og Fragtvej. Lyskrydset forventes færdigt i slutningen af februar 2024.

Vi orienterer i god tid, før etableringen af lyskrydset sættes i gang, da I vil mærke mere til dette arbejde end til udvidelsen af svingbanen på Sjællandsbroen.

Vi sørger for, at sikkerheden for såvel biler som bløde trafikanter er i orden, og der opsættes afspærringer og hegn, så alle ved, hvor de skal placere sig. Vi opfordrer dog fortsat til, at alle trafikanter er ekstra opmærksomme, da der løbende vil ske ændringer i afmærkningerne, efterhånden som arbejdet skrider fremad.

Har I spørgsmål 
Har I spørgsmål til arbejdet, er I altid velkomne til at skrive til info@stejlepladskvarteret.dk.

Med venlig hilsen

Ejendomsselskabet Stejlepladsen