Stejlepladsens historie


September 2021

Nedrivningen går i gang

I løbet af september og oktober 2021 går vi i gang med fjerne de eksisterende bygninger på Bådehavnsgade 57-59

Lokalplanen vedtages

Den endelige lokalplan for området vedtages af et flertal i Københavns Borgerrepræsentation

Efterår 2020

Lokalplanen sendes i høring

Københavns Kommune gennemfører offentlig høring.

Lokalplansforslaget offentliggøres

Københavns Kommune offentliggør forslag til lokalplan og VVM (miljøvurdering).

Juni 2020
November 2019

Vinderen bliver udpeget

’STEJLEPLADSEN – HER DET GROR’ vinder konkurrencen om bebyggelsesplan for Stejlepladsen.

Lov vedtages

Folketinget vedtager lov om erstatning for Ørestad Fælled Kvarter.

April 2019
Oktober 2018

Budgetforliget indgåes

Med Københavns Kommunes budget for 2019 besluttes det at sætte gang i udviklingen af Stejlepladsen.

Fiskerhavnen blev anlagt

Fiskerhavnen blev anlagt omkring 1946 som erstatning for Københavns ældste havn ved Gammel Strand. Bådehavnsgade blev etableret ved samme lejlighed, og i årene efter blev vejen forlænget ved opfyldning - og det var sådan Stejlepladsen opstod. 

1946