Sådan kommer byggeriet på Stejlepladsen til at forløbe i de kommende måneder

I begyndelsen af september gik håndværkerne i gang med at nedrive de eksisterende bygninger på Bådehavnsgade 57, og om få måneder vil byggemodningen af Stejlepladsen gå i gang. Indtil nu forløber arbejdet helt efter planen, fortæller Hans Henrik Linde, der er bygherrerådgiver for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Første etape i det nye byggeprojekt på Stejlepladsen blev skudt i gang i begyndelsen af september, hvor Bådehavnsgade 57-59 blev spærret af, så nedrivningen af de eksisterende bygninger kan sættes i gang. Inden udgangen af november vil det arbejde være færdiggjort, og derefter vil hele området blive hegnet ind.

- Byggemodningen af Stejlepladsen bliver sendt i udbud i oktober, og i slutningen af november forventer vi, at entreprenøren kan komme i gang, fastslår Hans Henrik Linde fra Norconsult, der fungerer som bygherrerådgiver for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Tidsplanen holder

Oprindeligt var det planen, at de gamle tjæregrave og andre effekter, der er beliggende i det grønne område, også skulle fjernes i september/oktober, men da mange ytrede ønske om at afholde forskellige events på pladsen i løbet af sensommeren, blev den del af arbejdet udsat en smule.

- Vi vurderede, at den opgave godt kunne skubbes et par måneder, uden det ville få indflydelse på vores samlede tidsplan, så her valgte vi at komme naboerne i møde. I stedet vil oprydningen af tjæregravene finde sted umiddelbart før byggemodningen går i gang i slutningen af november måned, fortæller Hans Henrik Linde.

Hele pladsen hegnes ind

 Før pladsen skal ryddes og byggemodnes, vil der blive opført et hegn, der skal sørge for, at sikkerheden på byggepladsen kan opretholdes. Hegnet vil betyde, at kun de relevante entreprenører har adgang til pladsen vinteren over, men allerede i foråret 2022 vil hegnet blive rykket tilbage, så der igen bliver mulighed for at færdes på dele af Stejlepladsen.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at området langs vandet bliver færdigt så hurtigt som muligt, så det igen bliver muligt for naboer og andre at færdes, og i sommeren 2022, vil også de midlertidige rekreative områder blive klar til nye aktiviteter.

Præcis hvilke aktiviteter, der skal være på de midlertidige arealer, er en af de ting, der skal diskuteres ved nabomødet, der afholdes på Scandic Sydhavnen den 22. september fra 17-19.