Reminder: Invitation til nabomøde om Stejlepladsen torsdag den 31. august

Kære naboer

Arbejdet med at byggemodne Stejlepladsen har nu været i gang siden maj, og i lyset af de mange spørgsmål, der stilles fra naboer og brugere af havnen, vil vi gerne øge dialogen til jer, der har jeres daglige gang i området. Derfor inviterer vi til nabomøde om Stejlepladsen torsdag den 31. august kl. 17.00 – 19.00. Mødet finder sted på Scandic Sluseholmen, Molestien 11.

Byggemodningen af Stejlepladsen har været i gang i godt fire måneder, og i begyndelsen af september udvides arbejdsområdet, så det også omfatter det kystnære areal mod øst. Derfor inviterer vi nu naboer, brugere af Fiskerhavnen og andre interesserede til nabomøde, hvor vi vil give en status på, hvordan arbejdet er forløbet indtil nu, ligesom vi vil gennemgå den opdaterede tidsplan for de kommende måneder.

Desuden bliver der mulighed for at stille spørgsmål – både til det arbejde, der foregår lige nu, og det, der venter forude.

I tilmelder jer ved at klikke her.

Til mødet vil der være kaffe, vand, frugt og kage. Vi ser frem til at tale med jer og høre, hvad I har på hjerte.

Med venlig hilsen

 

Ejendomsselskabet Stejlepladsen

By & Havn og PFA