Referat af nabomøde den 22. juni

 

 

 

Ejendomsselskabet Stejlepladsen var tirsdag den 22. juni vært ved et nabomøde på BHG44. Mødet havde til formål at informere Stejlepladsens naboer om planerne for det kommende byggeri, og hvordan det nye byggeri vil tage sig ud. Spørgsmålene var mange og mødet gik derfor også over tid.

Godt 35 fremmødte naboer og en håndfuld repræsentanter fra Ejendomsselskabet Stejlepladsen var tirsdag samlet i BHG44´s lokaler på Bådehavnsgade, hvor det første nabomøde fandt sted.

Kort efter klokken 17.00 kunne Henrik Steenstrup, der er bestyrelsesformand for Ejendomsselskabet Stejlepladsen, byde velkommen. Han fortalte blandt andet om selskabets ejerforhold, som flere af de fremmødte spurgte særligt ind til.

- Det er sådan, at det er Ejendomsselskabet Stejlepladsen, der skal opføre det nye byggeri, og det selskab er ligeligt ejet af Udviklingsselskabet By & Havn og PFA Pension, forklarede han.

Henrik Steenstrup understregede også, at både naboer og andre, der har interesse i projektet, kan følge med på ejendomsselskabets hjemmeside, ligesom spørgsmål om projektet, der sendes til info@spirelab.dk,altid besvares så hurtigt som muligt.

 

Tidsplanen for byggeriet blev gennemgået

Første oplægsholder var ingeniør og bygherrerådgiver Hans Henrik Linde, der startede ud med at gennemgå den overordnede tidsplan for byggeprojektet, ligesom han forklarede, hvilke områder, der vil blive afspærret hvornår.

- Vi ønsker ikke at fylde mere end nødvendigt, så vi indhegner kun de områder, vi arbejder på, fastslog han.

Efter den oprindelige plan, skal bygninger, oliekar mv. nedrives og fjernes i løbet af september og oktober, mens hele Stejlepladsen skal byggemodnes i perioden fra november 2021 til august 2022.

I denne forbindelse ytrede flere naboer ønske om, at byggemodningen skulle deles op i flere etaper, så en del af naturområdet kunne stå uberørt så længe som muligt. Hans Henrik Linde tilføjede i den forbindelse, at det ville vanskeliggøre byggeprocessen, da grunden vil blive udbygget i et flow, hvor flere etaper vil være under udvikling samtidigt.

-  Vi vil hellere bestræbe os på at gøre nogle arealer færdige, som vi så kan give tilbage til offentligt brug, forklarede han.

Hans Henrik Linde fortalte desuden, at man som nabo kunne forvente en del støj og vibrationer i de perioder, hvor der skal bankes betonpæle i jorden. Hvis den nuværende tidsplan holder, vil det især være mærkbart i de perioder, hvor der skal arbejdes i de områder, der ligger nærmest den nuværende bebyggelse.

Naboerne udtrykte stor bekymring for, om vibrationerne ville skade de eksisterende boliger i området.

- Vi vil foretage de nødvendige undersøgelser af de eksisterende ejendomme, og pæleramningen bliver udført med vibrationsmåler, så vi ikke overskrider de tilladte niveauer, sagde Hans Henrik Linde og understregede samtidig, at de berørte husejere vil blive informeret nærmere om den del.

Enkelte udtrykte bekymring for skolebørnene, når flere lastbiler kommer til, og derfor vil ejendomsselskabet nu se nærmere på, hvor lastbilerne kan køre ud og ind fra området, og hvad man kan gøre for at optimere oversigtsforholdene på vejen. 

Tidsplanen for projektet bliver lagt op på www.stejlepladskvarteret.dk i løbet af juli måned, hvor den løbende vil blive opdateret, efterhånden som byggeriet skrider frem.

Lommeplads_anm 1.0
STREET

”Byggeriet kommer ikke til at ligne Teglholmen”

Nicholas Ransome, der er arkitekt ved Lendager, har været med til at udvikle den bæredygtighedsstrategi, der ligger til grund for det nye boligområde på Stejlepladsen, og på mødet fortalte han, hvordan man har valgt at sætte fokus på tre områder i projektet, nemlig natur, genbrug og fællesskab.

- Vi er blevet inspireret af det, I allerede har. At I bruger genbrugsmaterialer, at by og havn smelter sammen og at I bor lige op ad naturen. Alt det har vi forsøgt at tage med videre ind i det nye byggeri, hvor vi arbejder ud fra de tre temaer: Naturbyen, Genbrugsbyen og Fællesbyen, forklarede han og understregede, at målet er, at de nye boliger skal passe ind i den stil, der allerede kendetegner området.

- Det her byggeri bliver helt anderledes end de byggerier, man ser på eksempelvis Sluseholmen, Teglholmen og andre steder i København. Det bliver meget mere grønt, der bliver bygget med helt andre materialer og vi vil have langt større fokus på at skabe plads til fællesskaber.

 

800 træer, ingen asfalt og plads til fællesskaber

Landskabsarkitekt Hans Kragh fra Kragh & Berglund lagde ligeledes vægt på, at de nye og gamle beboere på Stejlepladsen vil bo i grønne omgivelser.

- Der bliver plantet godt 800 træer, og vi har tænkt det grønne ind i byggeriet, som bliver opført helt anderledes end det traditionelle karrébyggeri, man ser andre steder. Her inviterer vi naturen ind mellem husene, vi laver grusstier i stedet for asfalterede veje, og vi laver fælles legegader og fællesarealer i stedet for private haver, forklarede han ved mødet, hvor han også forklarede, hvordan man vil hæve jorden midt på Stejlepladsen med cirka 130 cm, så regnvandet kan løbe af uden at belaste kloakkerne.

Hans Kragh præsenterede den overordnede masterplan for projektet, der blandt andet viser, hvordan et 7000 kvadratmeter stort område langs vandet skal genetableres som naturområde, hvor alle har adgang. Enkelte naboer havde en bekymring for, hvorvidt lokalplanen ville blive lavet om, og det store naturområde risikerede at blive omdannet til boliger alligevel.

Det blev her understreget, at Ejendomsselskabet skal følge den lokalplan, som er vedtaget for Stejlepladsen af Københavns Borgerrepræsentation.

 

Nyt nabomøde i september

Det første nabomøde havde til formål at informere naboerne om, hvad der helt konkret kommer til at ske på Stejlepladsen i den kommende tid, men allerede i september bliver der mulighed for, at man som nabo kan få direkte indflydelse på, hvordan området, skal anvendes, mens håndværkerne arbejder på den første etape.

Der bliver nemlig rig mulighed for at etablere eksempelvis bålplads, volleyballbane eller noget helt tredje på den byggemodnede grund, hvor for eksempel græs og blomster kan få lov til at vokse frit, indtil de nye boliger skal opføres.