Referat af Nabomøde om Stejlepladsen den 31. august 2023

Lige over 30 naboer og andre interesserede var torsdag aften mødt frem på Scandic Sluseholmen for at høre mere om, hvordan arbejdet på Stejlepladsen skrider frem, ligesom der som altid var god mulighed for at få besvaret sine spørgsmål til såvel det arbejde, der foregår på pladsen, og visionerne for det kommende boligkvarter.

Kort efter klokken 17, kunne Cecilie Tarras Madsen byde velkommen til efterårets nabomøde om Stejlepladsen, hvor der blandt andet blev fortalt mere om, hvilket arbejde, der skal udføres i de kommende måneder.

Cecilie Tarras Madsen er uddannet byplanlægger med speciale i borgerinddragelse, og hun skal fremadrettet stå for den daglige kommunikation med naboer, brugere af havnen og andre, der har interesse i området omkring Stejlepladsen.

Efter velkomsten blev ordet givet videre til Jesper Schultz, der er direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen. Han startede ud med at beklage den episode, hvor en medarbejder havde påbegyndt et arbejde udenfor det indhegnede område.

”Der var tale om en misforståelse. Arbejdet blev stoppet så snart, vi blev opmærksomme på det, og vi har nu sørget for at stramme op på sikkerhedsprocedurerne, så noget lignende ikke gentager sig”, fastslog han.

Derudover kunne han konstatere, at mange naboer tog billeder og videoer fra byggepladsen.

”Og det er for så vidt også fint, men vi vil gerne henstille til, at der ikke deles billeder og videoer med nærbilleder af medarbejderne”, lød det fra Jesper Schultz.

Nyt område skal byggemodnes

Gennemgangen af tidsplanen for de kommende måneder tog bygherrerådgiver Hans Henrik Linde fra Nordic Office of Architecture sig af.

Han fortalte, at man netop nu er i gang med at etablere en skybrudsrende i område ud for BK87 og Vej 10, men at bådebroen vil blive reetableret og byggepladshegnet fjernet, så snart regnsvandsudledningen er lavet færdig.

Til gengæld bliver der nu opsat hegn om det område, der kaldes ”Stranden”. Her skal der blandt andet graves forurenet jord af og udlægges ledninger, hvorefter området skal genetableres som grønt areal.

Fra januar fortsætter arbejdet langs ”Nordkysten” ud mod bådebroen, og i juni 2024 bliver det muligt at fjerne hegnene omkring disse to områder, så de igen kan anvendes til rekreativt ophold og som pæleplads for erhvervsfiskeren.

Fra marts 2024 forventes en ny entreprenør at påbegynde arbejdet med at grave ud til parkeringskælder og starte byggeriet op i Fase 1. Byggemodningen af hele området forventes at være afsluttet ved udgangen af 2024.

Flere møder på vej

Før byggeriet for alvor går i gang, bliver der inviteret til et nyt nabomøde i marts 2024, og derudover vil der løbende blive opdateret med nyt fra byggepladsen på www.stejlepladskvarteret.dk/nabo/.

Desuden bliver der indkaldt til et møde i løbet af efteråret 2023, hvor repræsentanter fra sejlubberne bliver taget med på råd i forhold til timingen af de arbejder, der skal foregå på Sejlklubvej.

 

Se de slides, der blev vist på mødet her

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så du bliver informeret om nabomøder og andet her.