Referat af nabodialogmøde den 11. maj 2022

Onsdag den 11. maj blev der holdt nabodialogmøde om midlertidige aktiviteter på projektkontoret Stejlepladsen, hvor godt 14 var mødt op. På mødet fik deltagerne et indblik i, hvor lang tid de forskellige grønne arealer er frie. Der blev også snakket om, hvordan de grønne arealer skal benyttes nu og i fremtiden.  

Lidt over 14 var mødt op onsdag den 11. maj klokken 17. Ud over de 14 fremmødte og Sofus Midtgaard fra Almenr var direktøren for Ejendomsselskabet Stejlepladsen Jesper Shultz, landskabsarkitekt Hans Kragh fra Kragh & Berglund, samt projektselskabets nye kommunikationskonsulent Sofie Guldager Larsen også mødt op for at deltage i mødet.

Kort efter klokken 17.00 kunne Sofus Midtgaard fra Almenr, som var vært på mødet byde velkommen til.

- Vi har indkaldt til dette møde i dag, fordi vi allerede til forrige nabomøde modtog en masse ideer til midlertidige aktiviteter på Stejlepladsen, som vi i dag gerne vil følge op på. Der er selvfølgelig også mulighed for at byde ind med nye ideer, sagde Sofus Midtgaard.

Efter præsentationen blev byggefaserne gennemgået, så alle var med på, hvor lang tid de forskellige grønne arealer er frie og kan benyttes.

- Oprindeligt var det meningen, at hele området skulle byggemodnes på en gang, og dermed ville de grønne arealer hurtigere forsvinde. Det ønskede naboerne ikke, og dette ønske har vi imødekommet. Nu bliver der byggemodnet og bygget etapevis, og dermed vil de grønne arealer stå til rådighed i længere tid, sagde Jesper Schultz.

Diskuterede ideer i grupper

Målet med mødet var blandt andet at give naboerne indsigt i byggemodningsprocessen, og i hvilke perioder de grønne arealer kan anvendes til midlertidige aktiviteter.

Nogle af naboerne var bekymrede for, at Ejendomsselskabet Stejlepladsen ville arrangere diverse arrangementer, hvilket dog aldrig har været hensigten.

Naboerne ønsker generelt selv at fortsætte med at holde arrangementer, som de tidligere har gjort, og det matcher fint med hensigten, nu hvor de grønne arealer forbliver i længere tid.

Sofus Midtgaard gennemgik de ideer, som blev foreslået ved et tidligere nabomøde, og derefter kunne alle melde sig på den ide, som de gerne ville ud i grupper og diskutere videre. Det blev til 3 forskelige grupper.

  • En gruppe, der diskuterede legeområder og bålpladser
  • En anden gruppe, der diskuterede kajakudlejning
  • En tredje gruppe, der diskuterede sauna og badezone

Efter cirka 45 minutter, hvor der blev diskuteret livligt i grupperne, kom alle tilbage med en seddel med deres ide, og hvad det ville kræve for, at det ville kunne lykkedes.

Alle grupperne præsenterede deres ideer, og Jesper Schultz og Sofus Midtgaard kom med en umiddelbar feedback.

Ideerne til mødet

Legeområde:

Børnene på Stejlepladsen har en trampolin stående på et grønt areal nu. Den skal flyttes på et tidspunkt i byggefasen, og derfor ønskede gruppen at rydde lidt af den grønne kant, så den kunne blive flyttet derhen allerede inden, der skal bygges, så børnene og forældrene kan vende sig til det nye sted.

Derudover ønskede gruppen, at en lille båd også skulle rykkes med hen til det nye sted, så børnene kan bruge den som legebåd.

Jesper Schultz og Sofus Midtgaard var begge enige om, at det var helt fint, at de rykker trampolinen og båden, og Ejendomsselskabet Stejlepladsen kan eventuelt hjælpe med at få ryddet noget af krattet, så der er plads.

Der blev ikke fremlagt ønsker til midlertidige bålpladser, men sejlklubben Syd-West gjorde dog opmærksom på brandfaren ved at have bålpladser tæt på deres bro og både.

Kajakudlejning:

Den anden ide, der blev præsenteret, var at sejlklubben BKS ønsker at leje kajakker ud.

Ideen er mest aktuel, når der flytter beboere ind på Stejlepladsen, men klubben vil gerne allerede nu starte med at leje dem ud.

På mødet blev der i den forbindelse henvist til Københavns Kommune, men projektselskabet er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det ikke er Københavns Kommune, men By & Havn, som klubben skal tage kontakt til, hvis de ønsker en tilladelse til leje kajakker ud.

Jesper Schultz og Sofus Midtgaard var på mødet positive over for ideen om kajakudlejning, og ser dermed gerne, at klubben går i dialog med By & Havn om at få deres ønske realiseret.

Sauna og badezoner:

Intentionen med mødet var at diskutere midlertidige aktiviteter på de grønne områder. En badezone ligger uden for Stejlepladsens område og ikke noget Ejendomsselskabet Stejlepladsen kan tage stilling til, men da det blev diskuteret alligevel til mødet, har vi valgt at skrive det med i referatet.

Gruppens ide var at lave en løsning, hvor man laver en lille platform, som man kan hoppe i vandet fra.

Badezonen blev diskuteret, hvor nogle var for en badezone og andre imod.

Da en badezone kræver tilladelse og finansiering fra myndigheder, kunne det ikke afgøres på mødet, om en badezone i fremtiden kan lade sig gøre.

Eksisterende beboere oplyser, at der allerede bades meget om sommeren, blandt andet fra Rotteøen. Derfor kan en badezone være at foretrække i den fremtidige situation, når der kommer flere beboere ind på området, så badningen kan foregå på en sikker og kontrolleret måde.

Den nuværende placering af saunaen blev diskuteret, da det giver gener for medlemmer af sejlklubben Syd-West. Der arbejdes på at flytte saunaområdet længere mod sydøst.

Fremtidige ønsker til midlertidige aktiviteter på Stejlepladsen

Stejlepladsens grønne arealer kan benyttes, så længe det er muligt i byggefasen, og det er muligt at bruge arealerne til midlertidige aktiviteter, men etableringen af nye midlertidige aktiviteter, skal sendes til godkendelse hos Ejendomsselskabet Stejlepladsen, inden de igangsættes.

Hvis man ønsker at lave en midlertidig aktivitet på Stejlepladsens grønne arealer, og man eventuelt har brug for hjælp til at få ideen realiseret, kan man skrive til Ejendomsselskabet Stejlepladsen på info@stejlepladskvarteret.dk, hvor vi hurtigst muligt vil vende tilbage.

Stejlepladskvarteret bliver:

  • En bæredygtig klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader, hvor man blandt andet vil anvende genbrugsmaterialer
  • Et grønt kvarter med mindst 800 træer, der plantes i klynger, og en sammenhængende grøn kant langs vandet, hvor Stejlepladsens nuværende, selvgroede naturkarakter videreføres. Dette areal vil som i dag bestå af lav beplantning med græsser, urter og mindre træer og være offentligt tilgængeligt
  • Et kvarter med grønne gårdrum uden cykel- og affaldsskure, men med plads til beplantning og fællesskaber
  • Fri for biler ved husene – i stedet opføres der en parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej
  • Et kvarter med plads til fællesskab – både på de udendørs områder, men også i forskellige fælleshuse
  • Et mangfoldigt kvarter primært bestående af lejeboliger, hvoraf 25% udgøres af de samlede boligkvadratmeter skal udgøres af almene boliger
  • Et godt sted at bo for børnefamilier, der får kort afstand til den nye daginstitution, som opføres af Københavns Kommune.