Opsætning af byggepladshegn starter i september

I løbet af september måned opsættes der byggepladshegn på dele af Stejlepladsen. Et pladehegn fra hjørnet af Bådehavnsgade 57 og hele vejen ned til Sejlklubvej samt et midlertidigt trådhegn langs bagsiden af Bådehavnsgade 57 og 59. Hegnene skal sikre, at ingen kommer til skade.

Når den sidste officielle sommermåned går på hæld, begynder arbejdet med at opsætte byggepladshegn langs dele af Bådehavnsgade, og samtidig bliver der også sat midlertidige hegn op på bagsiden af Bådehavnsgade 57 og 59.

Formålet med byggepladshegnet er at sikre, at ingen kommer til skade, når arbejdet med nedrivning af bygningerne på Bådehavnsgade 57-59 går i gang. Mens hegnet langs Bådehavnsgade bliver af mere permanent karakter, bliver hegnene på bagsiden mod de grønne arealer lette trådhegn, der nemt kan flyttes.

Et spørgsmål om sikkerhed

- Vi opsætter hegn for at undgå ulykker i forbindelse med nedrivningen, men vi indhegner kun de områder, hvor det er nødvendigt, fortæller Hans Henrik Linde, der er bygherrerådgiver for Ejendomsselskabet Stejlepladsen. 

Hegnet langs Bådehavnsgade bliver et traditionelt pladehegn i træ, der kommer til at omkranse de parceller, der før husede festlokaler og en autoophugger, og det er meningen, at disse hegn skal blive stående i en længere periode.

- En byggeplads er underlagt en række arbejdsmiljøkrav, som vi skal overholde. Man skal blandt andet have hjelm og sikkerhedssko på, når man færdes der, og der skal opsættes et hegn, så man undgår at ingen forvilder sig ind på byggepladsen og kommer galt afsted, forklarer Hans Henrik Linde.

Når selve nedrivningen af de eksisterende bygninger går i gang, bliver den del af byggematerialerne, der er egnet til genbrug, deponeret på grunden, så de kan genbruges i det nye byggeri eller ved byggerier andre steder.

Byggepladshegnet kan senere dekoreres på forskellig vis, og den mulighed vil blive behandlet ved det næste nabomøde, der forventes afholdt i sidste halvdel af september.

Den ubrudte linje viser, hvor der opsættes pladehegn, mens den stiplede linje viser, hvor der opsættes trådhegn
Den ubrudte linje viser, hvor der opsættes pladehegn, mens den stiplede linje viser, hvor der opsættes trådhegn

Fakta om Stejlepladskvarteret

  • Stejlepladsen er et nyt og bæredygtigt kvarter, som skal opføres ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn
  • Stejlepladskvarteret bliver et grønt kvarter med grusstier og et sammenhængende grønt bælte langs vandet.
  • Området får grønne byrum, legegader og gårdrum, ligesom der plantes hele 800 træer.
  • Der vil blive lagt særlig vægt på at integrere genbrugsmaterialer og andre bæredygtige materialer i byggeriet
  • Der bliver opført en blanding af private og almennyttige boliger, hvor mindst 20% af boligerne bliver almennyttige.