Ny legeplads har fundet sin endelige placering

En mindre legeplads på cirka 70 m2 har nu fået sin endelige placering på det kommende grønne areal langs bådebroen. Tidligere var det planen, at legepladsen skulle ligge tættere på den nuværende beboelse, men efter ønske fra naboerne, er den nu flyttet lidt længere mod øst.

Udover de knap 900 nye boliger indeholder projektet på Stejlepladsen også en mindre legeplads, der skal fungere som et hyggeligt sted for børn, der bor eller opholder sig i området nær Fiskerhavnen.

Oprindeligt var det planlagt, at legepladsen skulle ligge 22 meter fra den nuværende bebyggelse, men efter dialog med naboerne, er det besluttet, at den nu rykkes lidt længere mod øst, men fortsat indenfor de rammer, der er udstukket i lokalplanen. Der er ikke nogen regler, der regulerer placeringen af legepladser i forhold til beboelse, men i Aarhus Kommune arbejder man med en anbefaling på 25 meter, og det har Ejendomsselskabet Stejlepladsen valgt at imødekomme.

Eftersom der er er tale om en mindre legeplads med relativt få legeredskaber, forventes det ikke, at den vil blive brugt af et større antal børn ad gangen. De fleste børn vil formentlig benytte den betydeligt større legeplads den store legeplads, som Københavns Kommune bygger i forbindelse med den kommende daginstitution, og som vil være åben for offentligheden uden for institutionens åbningstider.

Som det fremgår af tegningen, bliver legepladsen placeret i den nordvestlige del af det grønne areal, men med en afstand på mere end 25 meter og en naturlig afskærmning i form af buske og træer hen mod de nærmeste naboer mod vest.

Skærmbillede (119)