Nabomøde skal få midlertidige aktiviteter og nye fællesskaber til at blomstre

Ved nabomødet onsdag den 22. september skal der for alvor gang i dialogen med både naboer og andre, der færdes i området omkring Stejlepladsen. Her bliver der nemlig mulighed for at få direkte indflydelse på, hvilke aktiviteter, der skal være på de midlertidigt frie arealer, og der skal også tages fat på arbejdet med, hvordan man bedst muligt bevarer de eksisterende fællesskaber i området samtidig med at nye kommer til.

Ved det kommende nabomøde, der afholdes på Scandic Sydhavnen onsdag den 22. september fra klokken 17 til 19 er dialogen med naboerne et at de vigtigste emner på programmet. Når byggeriet på Stejlepladsen går i gang, bliver der nemlig nogle midlertidigt frie arealer, der giver mulighed for forskellige aktiviteter – og her er det først og fremmest naboer og andre, der har deres daglige gang i området, der har mulighed for at byde ind med forslag og gode idéer.

- Når byggemodningen er afsluttet, bliver der plads til forskellige aktiviteter på en del af arealet, mens der bygges på den anden del. Og her vil vi rigtig gerne inspireres af naboernes tanker om og idéer til, hvad de kunne tænke sig at bruge området til, fortæller Hans Henrik Linde fra Norconsult, der er bygherrerådgiver for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Det bliver Sofus Midtgaard og Michael Thomsen fra Almenr, der skal få naboerne i tale. Og de håber på en konstruktiv dialog, hvor nogle af de midlertidige aktiviteter kan fortsætte som blivende fællesskaber, når byggeriet står færdigt.

Plads til eksperimenter

Et andet vigtigt punkt på nabomødets dagsorden er nemlig de eksisterende og nye fællesskaber i området, og ifølge Michael Thomsen fra Almenr kan de midlertidige aktiviteter sagtens resultere i mere permanente fællesskaber og foreninger med plads til både nye og gamle beboere i området.

- De midlertidige arealer giver os en mulighed for at eksperimentere. Derfor vil vi meget gerne vide, hvilke ønsker naboerne har til området, så vi får en fornemmelse af, hvilke fællesskaber, de gerne vil have bevaret, og hvor der er plads til at tænke nye fællesskaber ind, forklarer han.

På mødet håber Michael Thomsen blandt andet at få et indblik i, hvad naboerne selv har at byde ind med – både af ønsker og ressourcer.

- Når vi tager udgangspunkt i det, har vi bedre mulighed for at få skabt nogle rammer, der kan virke befordrende for fællesskaberne i området – ikke bare i de næste par år, men også når byggeriet står færdigt, fastslår han.