Invitation til nabomøde og workshop 24. august om Bådehavnsgade Vest

Grundejerne af Bådehavnsgade Vest holder nabomøde, hvor du kan bidrage med inputs om den kommende byudvikling på grundene vest for Bådehavnsgade onsdag den 24. august klokken 17.00-19.00. 

Vi vil gerne informere naboerne på Stejlepladsen om, at Bådehavnsgade Vest holder endnu et nabomøde, hvis nogen kunne være interesserede i at møde op. Det er vigtigt at sige, at det ikke drejer sig om Stejlepladsen, men at vi informerer jer om Bådehavnsgade Vests nabomøde, da det kunne have interesse for jer, som er naboer eller bruger området.

Før sommerferien afholdt vi det første møde for naboer og andre interesserede. Her blev der samlet idéer og ønsker ind til, hvad det nye område skal kunne. Fokus og input var primært på udeområder og fællesarealer.

De indsamlede idéer har vi nu samlet i en række udsagn, som vi ønsker at bringe videre i arbejdet med at udvikle området.

De udsagn vil vi gerne præsentere på mødet, og gennem den efterfølgende workshop få jeres hjælp til at forbedre dem og gøre os endnu klogere på, hvad der er vigtigt for jer i det fremtidige område.

Derudover vil der blive afholdt et nabomøde i oktober, hvor kommunen vil deltage og fortælle mere om byudviklingen.

Alle er velkomne denne aften med workshop, men vi vil meget gerne have en ide om, hvor mange der kommer.

Derfor må I meget gerne tilmelde jer på denne mail: Baadehavnsgadevest@gmail.com

Til mødet vil der være kaffe, vand, frugt og kage.

Med venlig hilsen

Grundejerne af Bådehavnsgade Vest

Program

→ Velkomst ved Rikke Lindberg, Squaremeter

→ Arkitekt Rune Boserup fra COBE fortæller om, hvordan inputtet fra nabomødet indgår i processen

→ Workshop i grupper med udgangspunkt i temaer og udsagn fra sidste nabomøde

Tid og sted

→ Onsdag den 24. august 2022 kl. 17:00-19:00

→ Trifolium, Bådehavnsgade 42K

Billede_