Invitation til nabomøde og workshop 20. juni om Bådehavnsgade Vest

Grundejerne af Bådehavnsgade Vest holder nabomøde om den kommende byudvikling på grundene vest for Bådehavnsgade mandag den 20. juni klokken 17.00-19.00. 

Vi vil gerne informere naboerne på Stejlepladsen om, at Bådehavnsgade Vest holder nabomøde, hvis nogen kunne være interesserede i at møde op. Det er vigtigt at sige, at det ikke drejer sig om Stejlepladsen, men at vi informerer jer om Bådehavnsgade Vests nabomøde, da det kunne have interesse for jer, som er naboer eller bruger området.

Bådehavnsgade Vest er i dag et industriområde, men er blevet udpeget til et byudviklingsområde af Københavns Kommune. I fremtiden vil området gennemgå en forandring, derfor inviterer vi jer til et nabomøde, hvor vi meget gerne vil høre jeres ønsker og ideer til det kommende område og byliv ved Bådehavnsgade Vest.

Vi er stadigvæk i opstartsfasen, og det er dermed ikke fast besluttet endnu, hvordan det kommende byområde skal være. Det skal I nemlig være med til at præge. Derfor inviterer vi jer til et nabomøde om livet på Bådehavnsgade nu, og det liv I ønsker i fremtiden i dette område. Hvilket liv ønsker I, der planlægges for?

Alle er velkomne på mødet, men vi vil meget gerne have en ide om, hvor mange der kommer.
Derfor må I meget gerne skrive, hvor mange I kommer på denne mail: Baadehavnsgadevest@gmail.com

Til mødet vil der være kaffe, vand, frugt og kage.

Med venlig hilsen

Grundejerne af Bådehavnsgade Vest

Program

→ Velkomst og præsentation af grundejerne og projektet ved Rikke Lindberg, Squaremeter

→ Arkitekt Rune Boserup fra COBE fortæller om deres indledende arbejde med forståelsen af området.

→ Workshop: Hvilke værdier skal området have? Hvilket liv kunne I tænke jer, som blev udfoldet på området? Hvilke aktiviteter skal fællesarealerne rumme?

Tid og sted

→ Mandag den 20. juni 2022 kl. 17:00-19:00

→ Trifolium, Bådehavnsgade 42

Billede_