Invitation til nabomøde om Stejlepladsen 

Kære naboer

Kære naboer

Vi er glade for at kunne invitere til nabomøde om Stejlepladsen mandag den 24. april kl. 17.00 – 19.00. Mødet finder sted på Scandic Sluseholmen, Molestien 11.

Som I måske ved, valgte vi i efteråret 2022 at udsætte byggemodningen af første etape, men nu er vi klar til at gå i gang med arbejdet, og derfor vil vi på dette møde gennemgå den opdaterede tidsplan.

Desuden vil vi fortælle jer om, de trafikale tilpasninger, der skal finde sted i området i den kommende tid, og endelig vil I få et overordnet indblik i Københavns Kommunes plan for den nye daginstitution på Bådehavnsgade.

Som sædvanlig har vi sat god tid af til spørgsmål.

 

I tilmelder jer ved at klikke her.

 

Til mødet vil der være kaffe, vand, frugt og kage.

Med venlig hilsen

 

Ejendomsselskabet Stejlepladsen

By & Havn og PFA

 

 

Program:

→ Velkomst ved direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen, Jesper Schultz.

→ Status på projektet og gennemgang af opdateret tidsplan ved direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen, Jesper Schultz.

→ Præsentation af den kommende daginstitution på Bådehavnsgade ved Mette Rylander, Projektleder ved Københavns Kommune.

→ Gennemgang af fremtidige trafikale tilpasninger af Bådehavnsgade ved bygherrerådgiver Hans Henrik Linde, Norconsult.

→ Spørgsmål fra salen.

 

Tid og sted:

→ Mandag den 24. april 2022 kl. 17.00 – 19.00

→ Scandic Sluseholmen, Molestien 11, København SV