Information om miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen

Fra mandag den 17. maj udfører vi supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen. Arbejdet forventes at være afsluttet i begyndelsen af juni.

Undersøgelserne er et supplement til tidligere undersøgelser, som vi har fået gennemført på Stejlepladsen, og de skal indgå i den videre planlægning af Stejlepladsens nye boligområde, herunder anlæg af områdets veje m.v.

Der vil blive udført 12 boringer til cirka 10 meter under terræn, og i den forbindelse bliver der også udtaget miljøprøver fra jord og grundvand. Til at udtage vandprøverne sættes der et filter i boringerne, som vil stå indtil august.

Undersøgelserne er anmeldt til Københavns Kommune, og det er medarbejdere fra rådgivningsvirksomheden MOE, der udfører selve boringerne. Der vil blive udført boringer på grundene Bådehavnsgade 59 og 57 og på det grønne areal.

Under borearbejdet vil Moe tage mest muligt hensyn til naturen, og MOE har en biolog tilknyttet projektet, som kan assistere medarbejderne undervejs i borearbejdet.

Det vil være muligt at gå og opholde sig på og omkring Stejlepladsen under hele arbejdsperioden, men hold af sikkerhedsmæssige årsager god afstand til boregrejet.

Eventuelle spørgsmål om undersøgelserne kan rettes til By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen på tlf. 3053 5004 eller e-mail kwo@byoghavn.dk

Ved øvrige spørgsmål om udviklingen af Stejlepladsen, så kan du skrive til os på: info@spirelab.dk eller via kontaktformularen her på hjemmesiden, så vil vi bestræbe os på at svare hurtigst muligt.