Enemærke & Petersen er valgt som totalentreprenør på Stejlepladsens kommende boligbyggeri

I efteråret 2022 ventes byggemodningen af første etape af det kommende boligbyggeri på Stejlepladsen at gå i gang, og det bliver entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen, der kommer til at stå for opgaven med at opføre første etape af de i alt 920 boliger, hvoraf en fjerdedel bliver almene.

Den 7. april blev en underskrifternes dag på Ejendomsselskabet Stejlepladsens projektkontor på Bådehavnsgade. På denne dag blev der nemlig skrevet under på både samarbejdsaftale, betinget totalentrepriseaftale og totalrådgiveraftale, hvor Enemærke & Petersen bliver totalentreprenør og Arkitema bliver totalrådgiver på det kommende byggeprojekt.

- Vi er meget glade for, at vi skal være med til at opføre de kommende boliger på Stejlepladsen. Det er et usædvanligt ambitiøst projekt – især når det kommer til bæredygtighed og genanvendelse af byggematerialer, hvor der virkelig tænkes nyt, siger administrerende direktør i Enemærke & Petersen, Troels Aggersbo.

Både studie- og familieboliger

Stejlepladsen bliver opført i etaper, hvor det i første etape er området langs Bådehavnsgade, der skal bebygges. Her vil der blive opført boliger af forskellig type og størrelse, og ligesom på resten af området, vil hver fjerde bolig være almen. Og netop denne sammensætning gør ifølge Troels Aggersbo fra Enemærke &Petersen opgaven endnu mere interessant.

- Det er meget specielt projekt netop fordi der er så stor differentiering af boligtyper. Både i forhold til andelen af private og almene boliger, men også når det kommer til typen af husene, forklarer han.

For Stejlepladsen er bæredygtighed et nøgleord, og det betyder blandt andet, at man gør et stort stykke arbejde for at finde på nye måder, man kan genbruge byggematerialer til blandt andet facader. Og også her er Enemærke & Petersen en oplagt samarbejdspartner.

- Vi har valgt Enemærke & Petersen til opgaven, fordi de matcher de værdier, der er vigtige for os. De er professionelle og har stor erfaring med større byggeprojekter og samtidig har de stort fokus på bæredygtighed og nytænkning i forhold til genbrugsmaterialer, siger Jesper Schultz, direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Det forventes, at de første beboere kan flytte ind på Stejlepladsen i første halvdel af 2025.

Sådan har udbudsprocessen fungeret:

 • November 2020: Prækvalifikation: udvælgelse af fem entreprenører ud af en gruppe på syv. Udvælgelseskriterier omhandlede blandt andet kapacitet, erfaring og økonomisk formåen
 • December 2020: Udbud af opgaven til de fem entreprenører, hvoraf to faldt fra undervejs
 • Januar 2021: Præsentation af tilbud fra tre entreprenører
 • Februar 2021: Evaluering og endeligt valg af Enemærke & Petersen, som totalentreprenør
 • April 2022: Papirerne bliver skrevet under på endeligt samarbejde

Stejlepladskvarteret bliver:

 • En bæredygtig klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader, hvor man blandt andet vil anvende genbrugsmaterialer
 • Et grønt kvarter med mindst 800 træer, der plantes i klynger, og en sammenhængende grøn kant langs vandet, hvor Stejlepladsens nuværende, selvgroede naturkarakter videreføres. Dette areal vil som i dag bestå af lav beplantning med græsser, urter og mindre træer og være offentligt tilgængeligt
 • Et kvarter med grønne gårdrum uden cykel- og affaldsskure, men med plads til beplantning og fællesskaber
 • Fri for biler ved husene – i stedet opføres der en parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej
 • Et kvarter med plads til fællesskab – både på de udendørs områder, men også i forskellige fælleshuse
 • Et mangfoldigt kvarter primært bestående af lejeboliger, hvoraf 25% udgøres af de samlede boligkvadratmeter skal udgøres af almene boliger
 • Et godt sted at bo for børnefamilier, der får kort afstand til den nye daginstitution, som opføres af Københavns Kommune.