Ejendomsselskabet Stejlepladsen ændrer tidsplanen på det kommende boligbyggeri

Et ustabilt marked med stigende priser har resulteret i, at Ejendomsselskabet Stejlepladsen har valgt at ændre tidsplanen for det kommende byggeprojekt, så byggemodningen af første etape først påbegyndes i foråret 2023.

Byggebranchen har i 2022 været præget af store udsving og markante prisstigninger, og derfor har Ejendomsselskabet Stejlepladsen valgt at ændre tidsplanen for det kommende boligbyggeri på Stejlepladsen.

Oprindeligt var det planen, at etape 1 skulle byggemodnes i løbet af vinteren 2022/2023, mens byggeriet skulle påbegyndes i første halvdel af 2023, men nu er byggemodningen er udskudt til foråret 2023 og alt efter markedets udviklingen forventes byggeriet af etape 1 igangsat i foråret 2024.

”Med udsættelsen håber vi at møde et mere stabilt marked, så vi kan fastholde vores store ambitioner for projektet, herunder den unikke arkitektur og byplan med stor variation i form og farver inspireret af områdets selvbyggerkultur”, udtaler Jesper Schultz, direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Selvom byggemodningen af etape 1 er rykket, fortsætter det øvrige arbejde med projektet som hidtil. Der er blandt andet indsendt myndighedsprojekt til byggesagsbehandling af etape 1, og der arbejdes på masterplanen til etape 2 og 3.

Byggemodningen af de øvrige områder forventes at gå i gang i efteråret 2023.

 

Etape1