Invitation til tredje nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest

Torsdag den 17. november fra kl 17-19 er der nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest på Trifolium, Bådehavnsgade 42K.

Grundejergruppen inviterer til til det tredje nabomøde denne torsdag aften, hvor arkitekterne
fra Cobe præsenterer tegninger, analyser og visioner, der blandt på baggrund af jeres
inputs og de drøftelser vi tidligere har haft til møder og workshops.

Derudover vil Københavns Kommune være repræsenteret af Økonomiforvaltningen
og Teknik- og Miljøforvaltningen. De vil orientere om processen og den generelle
byudvikling i København.

Alle er velkomne og vi glæder os meget til at se så mange som muligt. Og vi glæder
os til at præsentere, hvilke tanker der er gjort siden sidst og orientere om den videre
proces i det nye år.