1940-1990

Stejlepladsen støder op til Fiskerhavnen, som i dag emmer af historie og er kendt for sit spraglede og selvgroede miljø med gamle træbygninger, gør-det-selv løsninger, lystbåde og fiskekuttere. Her er havnen fortsat en arbejdsplads for flere – med asfalterede ramper, opmagasineret grej og masser af fællesskab.

Historisk set har Københavns Sydhavn altid orienteret sig mod havneindustrien, med det sydlige havneløb, Kalvebodløbet, som omdrejningspunkt. Den gamle del af Sydhavnen har ejendomme med små lejligheder, der oprindeligt var beregnet til arbejderne ved havnen.

Ligesom den øvrige del af Københavns Havn har Sydhavnens kystlinje forandret sig og er gradvist vokset længere ud i vandarealerne. Oprindeligt var arealet, hvor Sydhavnstippen ligger i dag, et vandareal i Kalvebodløbet ud for Kongens Enghaves historiske kyst.

Kalvebodløbet er en del af et såkaldt Natura 2000-område. Det samlede Natura 2000-område strækker sig fra Dragør Kommune og Tårnby Kommune via Vestamager til Avedøre i syd og op til Fiskerhavnen. Et areal på i alt 6.179 hektar, hvor 65 procent er vandområde, herunder Kalvebodløbet. I området kan man blandt andet se overvintrende trækfugle som skarv, knopsvane, troldand samt lille og stor skallesluger.

Fra 1945 og frem til starten af 1970’erne opstod Sydhavnstippen ved ’aftipning’ af byggeaffald, jord mv. fra anlægsarbejder i København. Bl.a. blev gamle sporvogne kørt ad Thomas Koppels Allé (daværende Pumpehusvej) og blev brændt i nordenden af Sydhavnstippen som led i sporvognenes udfasning.

Fra midten af 1970’erne blev arealerne udlejet til erhverv og småindustri og bådklubber på den nordlige og østlige del af Tippen. I starten af 1990’erne bliver den sydligste del af Tippens grønne område fredet.