Referat af nabomøde den 7.april 2022

Referat af nabomøde den 7. april 2022 Ejendomsselskabet Stejlepladsen var torsdag den 7. april vært ved et nabomøde på Scandic Sluseholmen, hvor godt 40 naboer var mødt frem. På mødet blev den nye tidsplan for det kommende byggeri gennemgået, og samtidig blev dele af det fællesskabsprogram, der blandt andet tager udgangspunkt i idéer og forslag…

Læs mere

Invitation til nabomøde den 7. april

Kære naboer Vi er glade for at kunne invitere til et nyt nabomøde om Stejlepladsen torsdag den 7. april kl. 17.00 – 19.00. Mødet finder sted på Scandic Sluseholmen, Molestien 11. Sidst vi mødtes, var der især fokus på at indhente idéer og forslag fra jer – Denne gang vil vi gerne fortælle, hvordan vi…

Læs mere

800 træer og beplantede byrum skal gøre Stejlepladskvarteret grønt

800 træer og beplantede byrum skal gøre Stejlepladskvarteret grønt Når Stejlepladskvarteret står færdigt, vil området ikke alene rumme mere end 900 nye boliger, der bliver også plads til mindst 800 træer, der skal være med til at sikre et grønt kvarter med plads til fællesskab. Området omkring Fiskerhavnen er et helt særligt sted, og ambitionen…

Læs mere

Ejendomsselskabet Stejlepladsen får ny direktør

Ejendomsselskabet Stejlepladsen får ny direktør Jesper Schultz tiltræder ved årsskiftet som direktør I Ejendsomsselskabet Stejlepladsen. Jesper Schultz, der gennem de seneste år har fungeret som projektchef for Nordkranen, får fra årsskiftet en ny rolle som direktør i Ejendomsselskabet Stejlepladsen, hvor han kommer til at stå i spidsen for det kommende byggeri af mere end 900…

Læs mere

Byggemodningen af Stejlepladsen rykkes til 2022

Byggemodningen af Stejlepladsen rykkes til 2022 Efter den oprindelige plan skulle byggemodningen af Stejlepladsen sættes i gang i december 2021. Men grundet en kombination af høje ambitioner for det færdige byggeri og et grundigt arbejde med at efterleve Stejlepladsens udførlige lokalplan, bliver projektets tidsplan justeret, så byggemodningen først kommer i gang i løbet af 2022. …

Læs mere

Nye miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen

Nye miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen Fra i dag onsdag den 24. november udføres der supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på Stejlepladsen. I alt bliver der foretaget 32 boringer i området. Arbejdet forventes at være afsluttet inden den 22. december. I løbet af de kommende 3 til 4 uger vil der blive foretaget supplerende…

Læs mere

Region Hovedstaden udfører prøveboringer på Sydhavnstippen

Region Hovedstaden udfører prøveboringer på Sydhavnstippen Ejendomsselskabet Stejlepladsen har i den seneste tid fået en del spørgsmål om de prøveboringer, der bliver udført på Sydhavnstippen i denne måned. Boringerne foretages af Region Hovedstaden, der er ved at undersøge om forureningen på grund udgør en risiko for vandkvaliteten i Kalveboderne. I løbet af 2021 og 2022…

Læs mere

Nænsom nedrivning sikrer miljøfarlige stoffer

Nænsom nedrivning sikrer miljøfarlige stoffer Den første af de to tidligere festlokaler på Bådehavnsgade 57 er nu revet ned. Tilbage står den ældste af de to bygninger, og det stiller nye krav til nedrivningsfirmaet, der skal håndtere både PCB og asbest på forsvarlig vis. Mens det ene af de to tidligere festlokaler på Bådehavnsgade 57…

Læs mere

Samarbejde med graffitimalere skal forvandle kedeligt byggepladshegn til kunst

Samarbejde med graffitimalere skal forvandle kedeligt byggepladshegn til kunst Allerede i weekenden den 30. og 31. oktober vil de første graffitimalere gå i gang med at forvandle byggepladshegnet langs Bådehavnsgade 57-59 til et dekorativt og farvestrålende kunstværk. Lige nu er byggepladshegnet langs Bådehavnsgade 57-59 ikke særligt spændende at se på. De rå træplader er sparsomt…

Læs mere

Nye dialoggrupper skal give naboer mere indflydelse

Nye dialoggrupper skal give naboer mere indflydelse Ved nabomødet den 22. september kunne interesserede naboer melde sig til de kommende dialoggrupper, der skal give dem mulighed for at få direkte indflydelse på blandt andet på den fremtidige anvendelse af de midlertidigt frie arealer, etablering af legeområde nær den nuværende bebyggelse samt udvikling af nye og…

Læs mere