Byggemodningen af Stejlepladsen rykkes til 2022

Efter den oprindelige plan skulle byggemodningen af Stejlepladsen sættes i gang i december 2021. Men grundet en kombination af høje ambitioner for det færdige byggeri og et grundigt arbejde med at efterleve Stejlepladsens udførlige lokalplan, bliver projektets tidsplan justeret, så byggemodningen først kommer i gang i løbet af 2022. 

Holdet af arkitekter og øvrige rådgivere bag Stejlepladsen arbejder fortsat på at færdiggøre projekteringen, det vil sige de endelige tegninger og beregninger af Stejlepladsens byggeprojekt, og i den forbindelse er det besluttet at rykke byggemodningen af grunden til 2022, så projektering og byggemodning i højere grad følges ad.  

- Stejlepladsen bliver et helt særligt kvarter, der ikke ligner noget andet i København, og vi arbejder benhårdt på at leve op til de ambitiøse rammer, som projektets lokalplan og bæredygtighedsstrategi rummer. Derfor har vi ønsket at give det samlede projekt lidt mere tid, fortæller Hans Henrik Linde, der er bygherrerådgiver for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Byggemodning i etaper

 Ifølge Hans Henrik Linde er der flere fordele ved at justere tidsplanen for projektet.

- Nu, hvor vi korrigerer tidsplanen, har vi også genbesøgt nogle af de input, vi har fået fra Stejlepladsens naboer. De har blandt andet ønsket, at byggemodningen af området skal ske etapevis, og ikke på én gang, som vi først havde planlagt. Det forslag forsøger vi nu at imødekomme i den nye tidsplan, som vi håber at kunne have klar i begyndelsen af det nye år.

Den etapevise byggemodning kommer til at betyde, at kun dele af Stejlepladsen bliver spærret af, så naboer, sejlere og andre interesserede frit kan færdes på den øvrige del af projektområdet.

- Når vi nu vælger en model, hvor byggemodningen sker i samme takt, som vi bygger, giver det gode muligheder for, at der kan foregå andre aktiviteter på den resterende del af Stejlepladsen. Og vores ambition er fortsat, at vi kun fylder det, der er nødvendigt, lyder det fra Hans Henrik Linde.

Projektet er stadig det samme

Selvom tidsplanen bliver ændret, så byggemodningen kommer senere i gang, er selve projektet fortsat det samme.

- Vi fortsætter det øvrige arbejde som hidtil, og arbejder hen imod helt samme mål for projektet, så på det plan, er der ikke ændret noget, siger Hans Henrik Linde.

Arkitekter, landskabsarkitekter og øvrige rådgivere vil derfor fortsætte arbejdet på Ejendomsselskabets Stejlepladsens projektkontor på Bådehavnsgade, ligesom dialogen med naboerne også vil fortsætte som hidtil.