Byggemodningen af Stejlepladsen går ind i en ny fase

I denne uge går byggemodningen af den centrale del af Stejlepladsen i gang, og derfor vil byggepladshegnet blive flyttet. Der vil fortsat være fri adgang langs stien til Sejlklubvej og om en uges til vil også arealet langs stranden blive åbnet for offentligheden igen.

Byggemodningen af første etape er ved at være afsluttet, og derfor går vi i denne uge ind i en ny fase, hvor byggemodningen af den centrale del af Stejlepladsen sættes i gang. Byggepladshegnet bliver rykket, før arbejdet påbegyndes, men det vil forsat være muligt at benytte stien, der går paralelet med Fiskerhavnens bådebro og videre ned til Sejlklubvej.

I begyndelsen af uge 13 afslutter entreprenøren desuden arbejdet på stranden, hvorefter dette område også åbnes for offentligheden.

Hvis der er spørgsmål til arbejdet, er I som altid velkomne til at kontakte os på info@stejlepladskvarteret.dk.

Luftfote med hegnsplacering etape 2 150324