Invitation til nabomøde om Stejlepladsen

Invitation til nabomøde om Stejlepladsen Kære naboer Arbejdet med at byggemodne Stejlepladsen har nu været i gang siden maj, og i lyset af de mange spørgsmål, der stilles fra naboer og brugere af havnen, vil vi gerne øge dialogen til jer, der har jeres daglige gang i området. Derfor inviterer vi til nabomøde om Stejlepladsen…

Læs mere

Vedrørende arbejde ved bådebroen ud for Vej 10

Vedrørende arbejde ved bådebroen ud for Vej 10 Grundet en misforståelse blev arbejdet med at etablere et regnvandsudløb ved bådebroen ud for Vej 10 sat i gang mandag den 14. august, selvom byggepladshegnet endnu ikke var opsat på det område. Det er der rettet op på nu, og vi beklager forløbet. Fremadrettet kan der ske…

Læs mere

Væltede byggepladshegn giver problemer med sikkerheden på Stejlepladsen

Væltede byggepladshegn giver problemer med sikkerheden på Stejlepladsen Siden arbejdet med at byggemodne den første del af Stejlepladsen blev sat i gang i begyndelsen af maj 2023, er hegnet omkring byggepladsen blevet væltet adskillige gange. Og det udgør en stor sikkerhedsrisiko for de naboer og andre, der til daglig færdes på den øvrige del af…

Læs mere

Byggepladshegnet tilpasses og informationstavle er på vej

Byggepladshegnet tilpasses og informationstavle er på vej Byggemodningen af Etape 1 er allerede godt i gang og fortsætter i de kommende uger. Derfor er det nu nødvendigt at flytte byggepladshegnet, så hele Etape 1 og skurvognsområdet bliver hegnet ind. I løbet af den kommende uge, vil byggepladshegnet blive tilpasset, så hele Etape 1 og skurvognsområdet…

Læs mere

Referat fra nabomøde den 24. april 2023

Referat af nabomøde den 24. april 2023 Godt 70 naboer og andre interesserede deltog mandag aften i et nabomøde om Stejlepladsen på Scandic Sluseholmen. Det var Ejendomsselskabet Stejlepladsen, der var vært ved mødet, hvor den nye tidsplan for det kommende byggeri blev gennemgået, og de fremmødte fik en kort præsentation af både den kommende daginstitution,…

Læs mere

Invitation til nabomøde den 24. april 2023

Invitation til nabomøde om Stejlepladsen  Kære naboer Kære naboer Vi er glade for at kunne invitere til nabomøde om Stejlepladsen mandag den 24. april kl. 17.00 – 19.00. Mødet finder sted på Scandic Sluseholmen, Molestien 11. Som I måske ved, valgte vi i efteråret 2022 at udsætte byggemodningen af første etape, men nu er vi…

Læs mere

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager over kommende boligbyggeri på Stejlepladsen

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager over kommende boligbyggeri på Stejlepladsen Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop meddelt, at nævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse om §25-tilladelse til etablering og drift af byudvikling på Stejlepladsen. Afgørelsen betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, som et bredt flertal i…

Læs mere

Invitation til tredje nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest

Invitation til tredje nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest Torsdag den 17. november fra kl 17-19 er der nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest på Trifolium, Bådehavnsgade 42K. Grundejergruppen inviterer til til det tredje nabomøde denne torsdag aften, hvor arkitekterne fra Cobe præsenterer tegninger, analyser og visioner, der blandt på baggrund af jeres inputs og…

Læs mere

Ejendomsselskabet Stejlepladsen ændrer tidsplanen på det kommende boligbyggeri

Ejendomsselskabet Stejlepladsen ændrer tidsplanen på det kommende boligbyggeri Et ustabilt marked med stigende priser har resulteret i, at Ejendomsselskabet Stejlepladsen har valgt at ændre tidsplanen for det kommende byggeprojekt, så byggemodningen af første etape først påbegyndes i foråret 2023. Byggebranchen har i 2022 været præget af store udsving og markante prisstigninger, og derfor har Ejendomsselskabet…

Læs mere

Invitation til nabodialogmøde den 11. maj

Kære naboer Der er fortsat enkelte ledige pladser tilbage til det kommende nabodialogmøde onsdag den 11.maj kl. 17.00-20.00. Mødet faciliteres af Almenr og finder sted på vores projektkontor, Bådehavnsgade 42, 2450 København SV. Vi mødes foran kontoret. Ved de to seneste nabomøder blev der budt ind med en masse gode ideer til, hvordan I kan…

Læs mere