Referat fra nabomøde den 24. april 2023

Referat af nabomøde den 24. april 2023 Godt 70 naboer og andre interesserede deltog mandag aften i et nabomøde om Stejlepladsen på Scandic Sluseholmen. Det var Ejendomsselskabet Stejlepladsen, der var vært ved mødet, hvor den nye tidsplan for det kommende byggeri blev gennemgået, og de fremmødte fik en kort præsentation af både den kommende daginstitution,…

Læs mere

Invitation til nabomøde den 24. april 2023

Invitation til nabomøde om Stejlepladsen  Kære naboer Kære naboer Vi er glade for at kunne invitere til nabomøde om Stejlepladsen mandag den 24. april kl. 17.00 – 19.00. Mødet finder sted på Scandic Sluseholmen, Molestien 11. Som I måske ved, valgte vi i efteråret 2022 at udsætte byggemodningen af første etape, men nu er vi…

Læs mere

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager over kommende boligbyggeri på Stejlepladsen

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager over kommende boligbyggeri på Stejlepladsen Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop meddelt, at nævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse om §25-tilladelse til etablering og drift af byudvikling på Stejlepladsen. Afgørelsen betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, som et bredt flertal i…

Læs mere

Invitation til tredje nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest

Invitation til tredje nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest Torsdag den 17. november fra kl 17-19 er der nabomøde om udviklingen af Bådehavnsgade Vest på Trifolium, Bådehavnsgade 42K. Grundejergruppen inviterer til til det tredje nabomøde denne torsdag aften, hvor arkitekterne fra Cobe præsenterer tegninger, analyser og visioner, der blandt på baggrund af jeres inputs og…

Læs mere

Ejendomsselskabet Stejlepladsen ændrer tidsplanen på det kommende boligbyggeri

Ejendomsselskabet Stejlepladsen ændrer tidsplanen på det kommende boligbyggeri Et ustabilt marked med stigende priser har resulteret i, at Ejendomsselskabet Stejlepladsen har valgt at ændre tidsplanen for det kommende byggeprojekt, så byggemodningen af første etape først påbegyndes i foråret 2023. Byggebranchen har i 2022 været præget af store udsving og markante prisstigninger, og derfor har Ejendomsselskabet…

Læs mere

Invitation til nabodialogmøde den 11. maj

Kære naboer Der er fortsat enkelte ledige pladser tilbage til det kommende nabodialogmøde onsdag den 11.maj kl. 17.00-20.00. Mødet faciliteres af Almenr og finder sted på vores projektkontor, Bådehavnsgade 42, 2450 København SV. Vi mødes foran kontoret. Ved de to seneste nabomøder blev der budt ind med en masse gode ideer til, hvordan I kan…

Læs mere

Referat af nabomøde den 7.april 2022

Referat af nabomøde den 7. april 2022 Ejendomsselskabet Stejlepladsen var torsdag den 7. april vært ved et nabomøde på Scandic Sluseholmen, hvor godt 40 naboer var mødt frem. På mødet blev den nye tidsplan for det kommende byggeri gennemgået, og samtidig blev dele af det fællesskabsprogram, der blandt andet tager udgangspunkt i idéer og forslag…

Læs mere

Invitation til nabomøde den 7. april

Kære naboer Vi er glade for at kunne invitere til et nyt nabomøde om Stejlepladsen torsdag den 7. april kl. 17.00 – 19.00. Mødet finder sted på Scandic Sluseholmen, Molestien 11. Sidst vi mødtes, var der især fokus på at indhente idéer og forslag fra jer – Denne gang vil vi gerne fortælle, hvordan vi…

Læs mere

800 træer og beplantede byrum skal gøre Stejlepladskvarteret grønt

800 træer og beplantede byrum skal gøre Stejlepladskvarteret grønt Når Stejlepladskvarteret står færdigt, vil området ikke alene rumme mere end 900 nye boliger, der bliver også plads til mindst 800 træer, der skal være med til at sikre et grønt kvarter med plads til fællesskab. Området omkring Fiskerhavnen er et helt særligt sted, og ambitionen…

Læs mere

Ejendomsselskabet Stejlepladsen får ny direktør

Ejendomsselskabet Stejlepladsen får ny direktør Jesper Schultz tiltræder ved årsskiftet som direktør I Ejendsomsselskabet Stejlepladsen. Jesper Schultz, der gennem de seneste år har fungeret som projektchef for Nordkranen, får fra årsskiftet en ny rolle som direktør i Ejendomsselskabet Stejlepladsen, hvor han kommer til at stå i spidsen for det kommende byggeri af mere end 900…

Læs mere