Planklagenævnet giver ikke klagerne medhold i sagen om Stejlepladskvarteret

Planklagenævnet giver ikke klagerne medhold i sagen om Stejlepladskvarteret Planklagenævnet har netop meddelt sine afgørelser i klagesagen over de tilladelser, der er udstedt i forbindelse med opførelsen af Stejlepladskvarteret. Afgørelserne betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i…

Læs mere

Stejlepladsen går i luften med egen hjemmeside

  Nyheder, naboinfo og bæredygtige byggeplaner. Fremover finder du det hele på Stejlepladsens hjemmeside, som er lanceret i dag på www.stejlepladskvarteret.dk Planlægningen af det kommende boligkvarter ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn er nu så langt, at området har fået sin egen hjemmeside. På siden kan man læse om de spændende og bæredygtige visioner for Stejlepladsens boliger,…

Læs mere

Stejlepladsens lokalplan politisk vedtaget

Planerne for et nyt og bæredygtigt boligkvarter ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn er torsdag godkendt af Københavns Borgerrepræsentation. Sideløbende med den politiske behandling har der været dialog med områdets brugere og beboere om at sikre og bevare områdets lokale havneliv med erhvervsfiskeri og sejlklubber. Gamle træskure, fiskekuttere og fiskenet til tørring. Fiskerhavnen for enden af…

Læs mere

By & Havn indgår nye lejeaftaler i Fiskerhavnen

I et målrettet arbejde med at bevare det særegne og kulturhistoriske havnemiljø ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn har By & Havn indgået nye 20-årige  lejekontrakter med havnens fiskerforening, sejlklubber og Fiskerhavnen Aps. Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn blev etableret ved Bådehavnsgade tilbage i 1940´erne og rummer i dag et livligt havneliv med lystbåde og erhvervsfiskeri. Med mange ældre sejlklubber, træskure og boliger nær vandet er…

Læs mere

Samarbejdspartner på Stejlepladsens almene boliger fundet

Det bliver det almene boligselskab KAB, der skal være med til at realisere godt 200 almene boliger på Stejlepladsen i Københavns Sydhavn. Boligerne skal rumme en mangfoldig vifte af boligtyper. På tegnebrættet er blandt andet almene rækkehuse med mulighed for medbyg beliggende i første parket til vandet. Med sejlklubber, træskure og et selvgroet havnemiljø som…

Læs mere

Udvikling af Stejlepladsen klar til politisk behandling

Visionerne om en åben og varieret klyngebebyggelse, der spiller sammen med Fiskerhavnens selvgroede og autentiske havnemiljø i Københavns Sydhavn fastholdes i lokalplanforslag og miljøvurderinger for Stejlepladsen, som Københavns Kommune har offentliggjort i dag. Stejlepladsen er et nyt københavnsk byudviklingsområde, som ligger for enden af Bådehavnsgade med udsigt til Fiskerhavnen og i gåafstand til det store…

Læs mere