Glædelig jul fra entreprenørrådgiveren

Året er ved at nå sin afslutning og derfor vil vi her på Stejlepladsen, gerne se lidt tilbage på året 2023 og se frem mod det kommende spændende år, der bl.a. skal byde på byggeri.
Det gør vi i løbet af tre fredage frem mod jul.  Hver fredag kommer der et lille interview med ét af de ansigter, I kan møde fra projektkontoret.  Vi fortælle hvad vi og os alle kan se frem til i 2024, når det gælder udviklingen af Stejlepladsen.

Sidste fredag var det ejendomsdirektøren Jesper Schultz, I hørte fra, denne fredag er det Thomas Meldgaard der er projektets entreprenørrådgiver, som fortæller om sit år med fokus på byggemodningen og hans kommende utraditionelle juleferie.

Hvem er du?
Mit navn er Thomas Meldgaard, og jeg er uddannet HD i økonomistyring og Kloakmester fra CBS og Teknologisk institut. Jeg blev tilknyttet projektet i år, da vi gik i gang med at planlægge og opstarte grovmodningen af området. Min opgave er at varetage bygherrens interesser, og at styre og koordinere indsatserne med entreprenøren.
I dag bor jeg i Hillerød med min hustru og vores to hjemmeboende børn. Jeg holder meget af at træne i hverdagen og tage på ferie til Berlin, hvor vi har boet i en periode. 

Hvordan har 2023 været set fra din stol?
For mig har det været spændende at få et større kendskab til denne del af Sydhavnen og alle de mennesker og virksomheder, som skaber den helt specielle ånd, der hersker her.
Efter en relativt lang periode med planlægning og forberedelse har det desuden været godt at få sat gang i det fysiske arbejde på området. Det er altid spændende at udføre gravearbejder, da man af mange grunde ikke kan forberede sig på, hvad man støder på undervejs i jorden. Jorden kan gemme på mange spændende historier.

Hvordan skal du fejre jul?
Jul og nytår skal fejres i udlandet. Min familie og jeg rejser ud og skal fejre jul uden de ellers helt faste traditioner. Det håber jeg, min mor tilgiver mig for😊

Hvad glæder du dig mest til i det nye år?
Jeg sætter stor pris på den dialog, der i årets løb har været med de folk, der bor, arbejder og færdes i området, og jeg håber og ser frem til, at vi kan fortsætte samarbejdet i det nye år.
Derudover glæder jeg mig til at se, at selve byggeriet kommer i gang - og til at være en lille del af at få det til at ske på den bedst mulige måde.


Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig december og en rigtig god jul
Ejendomsselskabet Stejlepladsen