800 træer og beplantede byrum skal gøre Stejlepladskvarteret grønt

Når Stejlepladskvarteret står færdigt, vil området ikke alene rumme mere end 900 nye boliger, der bliver også plads til mindst 800 træer, der skal være med til at sikre et grønt kvarter med plads til fællesskab.

Området omkring Fiskerhavnen er et helt særligt sted, og ambitionen er, at den unikke stemning og det farverige miljø skal videreføres i det nye kvarter, der i de kommende år skal opføres på Stejlepladsen.

I det nye byggeri vil man forsøge at integrere genbrugsmaterialer og andre bæredygtige materialer i byggeriet, som kommer til at bestå af mange forskellige boligtyper, der på alle måder kommer til at adskille sig fra den klassiske københavnerkarré. Væk er de aflukkede gårde, og i stedet bliver der opført åbne karréer med lommepladser og legegader, der åbner mulighed for at venskaber og fællesskaber kan vokse frem på tværs af bebyggelserne.

Et grønt kvarter nær vandet

En anden ting, der får det nye boligområde på Stejlepladsen til at skille sig ud fra mængden, er de mange træer, der skal plantes i området.

- Vi kommer til at plante mindst 800 træer, og derudover bliver der også en sammenhængende grøn kant ud od vandet, hvor man fortsat kan gå ture og nyde omgivelserne, fortæller landskabsarkitekt Hans Kragh fra Kragh & Berglund.

Han understreger, at det ikke er muligt at gå på kompromis med det grønne aspekt i det kommende byggeri.

- Antallet og arten af træer er i høj grad bestemt af lokalplanen, så på den måde er det er en bunden opgave. Ligesom vi har forpligtet os til at skabe grønne byrum, legegader og gårdrum, der skal indrettes som en form for ’naturrum’, hvor man tager udgangspunkt i Stejlepladsens eksisterende flora og fauna. Her prioriterer vi plads til beplantning frem for skure og cykelstativer, ligesom vi i overvejende grad ønsker grusbelagte stier frem for asfalterede veje mellem husene, forklarer Hans Kragh.

Stejlepladskvarteret bliver:

  • En bæredygtig klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader, hvor man blandt andet vil anvende genbrugsmaterialer
  • Et grønt kvarter med mindst 800 træer, der plantes i klynger, og en sammenhængende grøn kant langs vandet, hvor Stejlepladsens nuværende, selvgroede naturkarakter videreføres. Dette areal vil som i dag bestå af lav beplantning med græsser, urter og mindre træer og være offentligt tilgængeligt
  • Et kvarter med grønne gårdrum uden cykel- og affaldsskure, men med plads til beplantning og fællesskaber
  • Fri for biler ved husene – i stedet opføres der en parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej
  • Et kvarter med plads til fællesskab – både på de udendørs områder, men også i forskellige fælleshuse
  • Et mangfoldigt kvarter primært bestående af lejeboliger, hvoraf 25% udgøres af de samlede boligkvadratmeter skal udgøres af almene boliger
  • Et godt sted at bo for børnefamilier, der får kort afstand til den nye daginstitution, som opføres af Københavns Kommune.